010101 cpp banner

[24.january.2017] HIGH-PERFOMANCE AND LOW-LATENCY C++ WITH HERB SUTTER.


Kursus om effektivitet, samtidighed, parallelisme, moderne hardware og moderne C++ 11/14/17

Herb Sutter er tilbage i Europa! Dette intense tredages-kursus kommer til at give udviklere færdighederne og evnerne som kræves for at skrive lav-latens kode med høj ydelse ved at  benytte moderne C++11/14/17. Kursusmaterialet er på engelsk og kursusholder snakker engelsk. Kurset gennemføres i Stockholm 25. – 27. april.

Les mer