InterBase 2017

KJØP VIDEO

Databasen med høy skalerbarhet og stor fleksibilitet

interbasexe3

InterBase er en fullverdig, høy-ytelses database for forretningskritiske servere, stasjonære PC'er og innebygde systemer som er enkel å installere og drifte. InterBase gir deg en motstandsdyktig og rimelig databasemotor som krever lite plass og minimalt med administrasjon, samtidig som den byr på kraften, funksjonene og fleksibiliteten som en enterprise klassifisert databaseserver. InterBase er optimalisert til å integreres og distribueres over flere plattformer, inkludert Windows og Mac OS X. InterBase byr på en tett integrasjon med RAD utviklingsverktøy, inklusiv C++ Builder  og Delphi. Den inkluderer også adgangskontroll, katastrofegjenoppretting, journalføring og støtte for populære drivere for økt utviklingsfleksibilitet.

InterBase tilbyr profesjonelle database- og applikasjonsutviklere en rekke fordeler:

  • Høy ytelse og skalerbar databaseteknologi som er viktige for å kjøre kritiske applikasjoner
  • Integrasjon med RAD utviklingsverktøy som Delphi og C++ Builder
  • Topp datasikkerhet med ulike former kryptering for å beskytte sensitiv data.
  • Lavere databasekostnader med støtte for ytterligere Dual/Quad- core prosessorer uten ekstra lisenser.
  • Enkel installering som krever lite plass og støtter heterogene O/S tilkoblinger for Windows, Linux, Solaris, Mac, og flere.

Nyheter

Med nyheten Interbase 2017 får du blandt annet:

-Change Views
-Linux 64bit & RHEL 7 og Ubuntu Support
-64 Bit transaction ID's
-Fast Backup Format
-Incremental Data Dumps
-InterBase for Linux 32-bit
-IBLite for Android, iOS, Windows og OS X
-InterBase ToGo for Android og iOS. InterBase ToGo og Android og iOS
-Tight integration med RAD Studio, Delphi og C++Builder for sömlös implementation
-Nye 64 bits ODBC-stasjoner gir enkel installasjon på 64-biters plattformer

Klikk her for mer informasjon om InterBase:

 

Detaljer

InterBase Developer Edition and Server Edition

Supported operating systems:

        Windows (64-bit, 32-bit):
            Windows 10
            Windows 8, 8.1
            Windows 7
            Windows Vista
            Windows Server 2019
            Windows Server 2016
            Windows Server 2012, 2012 R2
            Windows Server 2008, 2008 R2

        Linux (64-bit/32-bit):
            RHEL 7
            RHEL 6
            SuSE 11.3
            Ubuntu 14
            Ubuntu 16

        macOS (64-bit/32-bit):
            High Sierra (10.13)
            Sierra (10.12)
            El Capitan (10.11)

        Solaris:
            InterBase XE is the latest release.


Supported processor architecture:

        Windows, Linux, and macOS
            Intel x86 or Intel x86-64

        Solaris:
            SPARC


Hard disk space:

            Installation files: ~250MB (~350MB for Japanese version).
            Space needed for install:
            ~46 MB for Client Only installation.
            ~117 MB for Server and Client installation.


InterBase ToGo Edition

Supported operating systems:

        Windows (64-bit, 32-bit):
            Windows 10
            Windows 8, 8.1
            Windows 7
            Windows Vista
            Windows Server 2016
            Windows Server 2012, 2012 R2
            Windows Server 2008, 2008 R2

        Linux (64-bit/32-bit):
            RHEL 7
            RHEL 6
            SuSE 11.3
            Ubuntu 14
            Ubuntu 16

        macOS:
            High Sierra (10.13)
            Sierra (10.12)
            El Capitan (10.11)

        Android:
            Nougat (7.x)
            Marshmallow (6.x)
            Lollipop (5.x)
            Android (4.x)

        iOS
            iOS 10
            iOS 9
            iOS 8
            iOS 7


Server/Client Compatibility

InterBase 2017 server is certified to work with a compatible InterBase 2017 client. Since there are no breaking API changes, earlier versions of InterBase clients may work with the current version of the server also.

IMPORTANT! Mixing InterBase client and server versions is not supported. It is strongly recommended that compatible client and server versions are used for local connections on Windows.

Kampanje

For å se om det finnes aktuelle tilbud for Interbase , kan du gå til https://www.embarcadero.com/radoffer.

 

Lisenser

InterBase finnes i 4 versjoner:

IBLite inngår i RAD Studio, Delphi og C++ Builder XE7 med støtte for Windows, Mac OS X, Android og iOS med en gratis, ubegrenset distribusjonslisens. Dette gjør det enkelt for disse utviklerne å eksempelvis bruke InterBase som en innebygd database i sine mobil app'er.
InterBase ToGo er en full-funksjons, multienhets innebygd database for Windows, Max OS X, Android og iOS som kjøres i et "standalone" miljø, men tillater utvikling av applikasjoner som direkte utnytter InterBase sine database motorers DLL.
InterBase Desktop innbyggbar databaseløsning for "standalone", enkelbruker Windows applikasjoner
InterBase Server er en kostnadseffektiv, enkel og kraftig innbyggbar database for forretningskritiske applikasjoner.

Hvilken versjon av InterBase passer meg?

interbasexe7matris

Support

Besøk produsentens hjemmeside for support på dette produktet

Support uten supportavtale dekker kun lisensiering og installasjon av produktet. For yterligere support kreves en egen avtale.

Det er mulig å inngå vedlikeholdsavtale på dette produktet. Dette gir deg support og tilgang til nye versjoner i avtaleperioden. Vennligst besøk for nettbutikk for å bestille supportavtale.