RAD Studio 10.2 Tokyo

[23april.2017] RAD Studio 10.2 Tokyo. Den ultimata utvecklingsplattformen för Windows 10, Linux, Mac, Mobilen och IoT. 

Embarcadero RAD Studio 10.2 Tokyo är släppt med en mängd nyheter:

-Den första RAD Studio LLVM baserade Linux kompilatorn för företag
-Förbättrade IDE menyer för snabbare navigering
-En mängd FireMonkey uppdateringar och nya funktioner
-Nya TDataSet funktioner
-Multiarrende support i RAD Server
-Uppdateringar till FireDAC med nya och förbättrade databasfunktioner
-Ett flertal multiplattform RTL förbättringar
-Förbättrat SOAP stöd
-Stora förbättringar i kompilerad C++ prestanda och debuggning

...och mycket mer!

Mer info om RAD Studio