Aqua Data Studio

Mångsidig databas-IDE med datahantering och visuell analys för relationella, moln- och NoSQL-databaser

Aqua Logo

KÖP VIDEO

Aqua Data Studio är ett modernt SQL-IDE med en arbetsmiljö för att utveckla, anropa, hantera och visuellt analysera data för relationella, NoSQL och moln DBMS plattformar från ett enda gränssnitt.

Databasutvecklare, DBA och analytiker kan generera modelldiagram, bygga sofistikerade frågor, redigera tabelldata, utveckla skript och felsöka SQL-kod med ett enda verktyg.

Aqua Data Studios Visual Analytics låter dig analysera data med ett lättanvänt drag & drop-gränssnitt. Sedan kan du dra sökfrågor till kalkylblad för att skapa vackra visualiseringar av dina data. Du kan också skapa instrumentpaneler genom att dra in visualiseringar från många kalkylblad och dela dem i arbetsböcker. Detta delas enkelt med kollegor och kunder så att de kan navigera och interagera med dina data.

Info

Vad är Aqua Data Studio?

Aqua Data Studio är en integrerad utvecklingsmiljö för databaser som används av databasutvecklare, databasadministratörer och analytiker för att utveckla, få tillgång till, hantera och analysera data. Aqua Data Studio är ett verktyg från IDERA (tidigare AquaFold) som är skapat för att öka produktiviteten vid databashantering. Aqua Data Studio kan hantera olika typer av databaser, till exempel relationell, nosql och moln-databas-lösningar. Med stöd för alla stora databasleverantörer och operativsystem är programvaran betrodd av många IT-proffs, stora företag, utbildningsinstitutioner och företag inom en rad olika branscher.

Aqua Data Studio är en universell IDE för databaser, vilket gör det enkelt att designa, administrera och automatisera de senaste typerna av databaser. Det tillåter användare att utforska och analysera data genom hjälp av vackra visualiseringar och instrumentpaneler som de kan skapa och dela med sina kollegor. Aqua Data Studio har ett avancerat sök- och analysverktyg som gör det möjligt för användare att ansluta till en databasserver och skriva SQL-satser automatiskt. Med sin databildredigerare kan användarna enkelt ändra tabelldata med ett rutnät som liknar Excel.

aqua visualbuildqueries

Visually Build Queries

Databasen IDE levererar också en uppsättning integrerade SQL debuggers för att spåra och felsöka lagrade procedurer, funktioner och paket. Aqua Data Studio har ett verktyg som gör det lätt att söka efter databasobjekt. För att omvända befintliga databaser och utforma detaljerade fysiska databasmodeller ingår verktyget ER eller ”Entity Relationship Modela”. Dessutom erbjuder Aqua Data Studio en uppsättning databasadministrationsverktyg som är anpassade för olika databasleverantörer. Programvaran kommer också med interaktiva skal som automatiserar databasuppgifter. Andra funktioner som erbjuds i Aqua Data Studio är bland annat versionskontroll, jämförelse- och synkroniseringsverktyg, import- och exportverktyg, Secure Shell Environment och öppna API-er.

aqua editsqlcode

Editera SQL kod enkelt

 

Visual Analytics låter dig dra sökresultat till kalkylblad för att skapa engagerande visualisering av din data. Du kan skapa instrumentpaneler genom att dra in visualiseringar från olika kalkylblad och du kan spara och dela dem i arbetsböcker med kollegor och kunder så att de enkelt kan navigera och interagera med dina data.

Visual analytics

Visual Analytics hjälper dig att visuellt presentera data

Översikt

Vad gör Aqua Data Studio unik?

Databas-IDE med multipla arbetsverktyg
Aqua Data Studio är ett modern databas-IDE som erbjuder användarna ett verktyg för att effektivisera och automatisera administrationen och utformningen av databaser, oavsett typ eller klass. Denna arbetsmiljö miljö gör det möjligt för dem att organisera och navigera genom frågefönster, filer och dokument med flexibilitet.

Visuell analys
Visuell analys är bland de anmärkningsvärda funktionerna som finns i Aqua Data Studio. Aqua Data Studio är utformat med ett lättanvänt ”drag-and-drop” gränssnitt, vilket gör det möjligt för användare att skapa olika visuella representationer av data genom att dra in sökresultat och samla dataset i enskilda sidor.

Dessa sidor sedan tillsammans med de visuella representationerna kan placeras på instrumentpaneler som ger en enkel och sammanfattande bild av arbetsbladen. Layouten på instrumentbrädorna kan också anpassas och deras innehåll kan filtreras, vilket gör dem mer interaktiva. Dessa instrumentpaneler kan delas med kollegor och kunder, och kalkylblad kan sparas i arbetsböcker så att andra kan utforska och analysera data.

Se en åtta minuter lång film som visar en demo på Visual Analytics.

Avancerat sök- och analysverktyg
Aqua Data Studio är byggt med fråge- och analysverktyg som tillåter användare att ansluta till databasservrar och skapa och exekvera frågor enkelt. Ett av dessa verktyg är dess kraftfulla visuella sökverktyg som gör det möjligt för dem att konstruera SQL-frågor utan att behöva skriva några SQL-uttalanden. Dessutom kan de direkt välja tabeller eller vyer direkt från Aqua Data Studio-användargränssnitt med hjälp av kolumnalternativ. En rik uppsättning visuella alternativ finns också för att användare ska kunna kombinera SQL-egenskaper som inkluderar JOIN, index, operatörer, alias och kriterier.

Ett annat fråge- och analysverktyg som erbjuds av Aqua Data Studio är dess avancerade sökanalysator. Det här verktyget hjälper användarna att spara tid med att skriva SQL-satser. Den har möjlighet att automatiskt infoga ofta använda SQL-satser i en kod som välj, avmarkera eller infoga. Genom sin SQL-förkortningsfunktion kan användarna definiera SQL-förkortningar för att automatiskt slutföra långa block av SQL-satser med bara några tangenttryckningar. Frågeanalysatorn levererar en funktion som heter Pivot and Charts som hjälper användare att snabbt analysera stor mängd tabelldata och generera grafiska representationer av dataset.

Kraftfull tabelldata editor
Aqua Data Studio är utrustad med en kraftfull dataditor som har raderingsfunktioner och funktioner som liknar Excel. Användare kommer att kunna fylla, kopiera eller klistra in, eller hitta och ersätta celldata som hur de gör det i Excel. Tabeldatoredigeraren kontrollerar också om den inmatade data har rätt format baserat på dess typ. Dessutom tillämpas färgkoder på celler som användare ändrar tabelldata. På så sätt kan de enkelt spåra de förändringar de gjort.

Objektsökning och visuell redigering
För att snabbt söka efter objekt i en databas introducerar Aqua Data Studio ett verktyg som heter Object Search Tool. Med detta verktyg kan databasobjekt sökas baserat på typ, schema namn, objektnamn, kolumnnamn, indexkolumner, begränsningskolumner, utlösarkolonner eller systemobjekt. Sökresultat kan också filtreras och sorteras. Som användare bläddra i databasobjekt kan Aqua Data Studio låta dem redigera dessa objekt visuellt.

Entity Relationship Modeler
Aqua Data Studio levereras med en ER eller Entity Relationship-modellerare som används för att bygga och hantera ER-diagram och fysiska databasmodeller. Den stöder skapandet av fysiska databasmodeller för alla större leverantörer och versioner av RDBMS eller Relational Database Management System. Modelleraren tillåter användare att omvända befintliga databaser så att de kan generera och visualisera databasstrukturer och modeller. De kan importera tabeller och visningar från databaser till deras ER-modeller samt jämföra två ER-modeller. ER-modelleraren kan även vidarebefordra ingenjörsmodeller till databaser. Sålunda omvandlas ER-diagram till DDL- eller Data Definition Language-skript.

Schemajämförelse med synkronisering
Databasen IDE tillhandahåller jämförelser och synkroniseringsverktyg som gör det möjligt för användarna att identifiera skillnaderna i DDL mellan två schemanobjekt från olika databaser. Med hjälp av ett färgkodat nät kan de snabbt se skillnaderna mellan schemaobjekt. Skillnader kan distribueras från källschemat till målschemat, vilket möjliggör synkronisering mellan de två scheman. Dessutom kan resultaten av schema-jämförelsen sparas som en HTML-rapport.

Interaktiva databasskal
Aqua Data Studio är byggt med interaktiva databasskal som gör databasens administration till en bris. En av dessa databasskal är FluidShell, ett databasskal som integrerar funktionaliteten hos ett Unix-skal med SQL-kommandoraden. Som ett resultat gör det det möjligt för användare att automatiskt extrahera, transformera och ladda data från ett enda databasskal.

Ett annat databasskal som ingår i Aqua Data Studio är MongoShell. Detta är ett JavaScript-skal som också utnyttjar mångsidigheten i Unix-skalet och kombinerar det med den inbyggda mongo-kommandoraden. MongoShell används för administration och underhåll av MongoDB-kluster.

Integrerade SQL Debuggers
Sammanfattningsvis erbjuder Aqua Data Studio integrerade SQL-debuggrar för Oracle, IBM DB2 UDB, Microsoft SQL Server och Sybase ASE. Med dessa debuggers kan användarna felsöka lagrade procedurer, funktioner och paket. De kommer enkelt att kunna bedöma variablerna och villkorliga flöden av koder genom att ställa in brytpunkter och använda stegfunktioner - gå in i, gå över och steg tillbaka.

Funktionalitet

Funktionslista över Aqua Data Studio

•    Universal IDE for Databases
•    Visual Analytics
•    Query and Analysis
•    Visual Query Builder
•    Query Analyzer
•    Object Search Tool
•    Visual Object Editing
•    Table Data Editor
•    ER Entity Relationship Modeler
•    Schema Compare with Synchronization and Data Compare File Compare
•    FluidShell
•    MongoShell for MongoBD
•    Database Administration Tools
•    Integrated SQL Debuggers
•    Import and Export
•    SSH (Integrated Secure Shell)
•    Open APIs
•    Integrated SVN, Git, CVS and Perforce Version Control
•    Spectacular 2D and 3D Charts
•    Visual Explain Plans

Tekniska Detaljer

Supporterade operativsystem
•    Windows
•    Linux
•    Mac
•    Web-based

Språkstöd

•    Engelska
•    Kinesiska
•    Tyska
•    Indiska
•    Japanska
•    Spanska
•    Franska
•    Ryska
•    Italienska
•    Nederländska
•    Portugisiska
•    Polska
•    Turkiska

Supporterade databasplattformar
•   Amazon Redshift
•   Apache Cassandra
•   Apache Derby
•   Apache Hive
•   Apache Impala
•   Apache Spark
•   Embarcadero InterBase
•   Generic JDBC, ODBC
•   Google BigQuery
•   IBM Db2 iSeries
•   IBM Db2 LUW
•   IBM Db2 z/OS
•   IBM Informix
•   IBM Netezza
•   MariaDB
•   Micro Focus Vertica
•   Microsoft Azure
•   SQL Database
•   Microsoft Excel
•   Microsoft SQL Server
•   MongoDB
•   MySQL
•   Oracle Database
•   ParAccel Analytic Platform
•   Pivotal Greenplum
•   PostgreSQL
•   SAP HANA
•   Snowflake
•   SQLite
•   Sybase Anywhere
•   Sybase ASE
•   Sybase IQ
•   Teradata Database
•   Teradata Aster Database
•   VoltDB

Prismodell
•    Årlig hyra (annual subscription)

Kundtyper
•    Passar alla typer av bolag, oavsett storlek

Distribution
•    Cloud Hosted
•    Open API

Licensiering

• Aqua Data Studio erbjuds enbart som hyralternativ (prenumeration). Licensen kan höras på månadsbasis eller årsbasis. I hyran ingår fria uppgraderingar och support.
• Aqua Data Studio licensieras per användare, och mängdrabatt kan appliceseras beroende på antalet användare organisation.
• En användarlicens av Aqua Data Studio ger användaren obegränsat inbyggt stöd till 28 större databasleverantörer tillsammans med generellt JDBC / ODBC-stöd för alla andra databasleverantörer.

Aqua Data Studio Licensiering
• Licensalternativ
   o Enkel licensnyckel per användare - Normalt används av grupper med mindre än 50 användare.
   o Ett företagslicens för enkel nyckeldelning för namngivna användare - Används vanligtvis av grupper med 50 till 200 licenser.
   o One Enterprise-licens för enkel nyckeldelning för alla användare - Allmänt används av organisationer med 200 + licenser.
• Prenumeration - Ge tillgång till kundsupport, underhåll och uppgraderingar till den köpta mjukvaruprodukten.
• Utvärdering - Det är möjlight att ladda ner och utvärderaAqua Data Studio i 14 dagar innan köp av licens.


Support

Vid prenumeration av Aqua Data Studio ingår alltid support och underhåll. Support kan erhållas via https://www.aquafold.com/support_request