Spring til indhold
Hjem » Hvad er nyt i PTC Mathcad Prime 9

Hvad er nyt i PTC Mathcad Prime 9

  What's new in Mathcad Prime 9?

  Contact us to find out more about your licence upgrade to Mathcad Prime 9.

  Mathcad Prime 9 er den nyeste version af Mathcad Prime, en teknisk computersoftware, som giver ingeniører og forskere mulighed for at lave og dele matematiske og tekniske beregninger. Nogle af de nye funktioner i Mathcad Prime 9 er:

  Application forbedringer

  Tekststil

  Brug Text Styles til at anvende forudkonfigureret formatering på tekst eller tekstområder i regnearket. Med Text Styles kan du hurtigt anvende foretrukken formatering på forskellige dokumentationselementer i regnearket. Text Styles er en nem måde at skabe visuel konsistens for dokumentationsafsnit i hele regnearket. Du kan genbruge en bestemt tekstformateringsopsætning ved at oprette en stil baseret på denne opsætning. Du kan tilføje stilen til et tekststilgalleri og anvende stilen på et hvilket som helst tekst- eller tekstregion i regnearket. PTC Mathcad Prime 9.0 har flere standardtekstformater, som du kan bruge, ændre eller slette. Du kan også oprette nye, brugerdefinerede Text Styles.

  Mathcad Prime 9

  Gradient Operator

  Gradientoperatoren under kategorien Calculus Operators returnerer gradienten af en skalarfunktion i forhold til definerede variabler. Du kan evaluere operatoren både numerisk og symbolsk.

  Mathcad Prime 9
  Mathcad Prime 9

  Opret links mellem et source tekst og et region område i regnearket. Klik på sourse teksten for at navigere i regnearket og få vist målområdet. Kilden til et internt link kan være et hvilket som helst tekstvalg i et tekstområde. Målregionen for et internt link kan være en hvilken som helst regionstype.

  Mathcad Prime 9
  Mathcad Prime 9
  Mathcad Prime 9

  Symbolic Engine forbedringer

  Mathcad Prime 9 symbolic engine er igen blevet forbedret. Følgende opdateringer og forbedringer er blevet foretaget:

  Symbolic Solving of ODEs

  Symbolic solving af ordinære differentialligninger med fuld støtte for første ordens ODE'er og delvis støtte for højere ordens ODE'er. Du kan nu løse lineære former af ODE'er og ODE'er, som du kan reducere til lineær form.

  Logaritmiske integralfunktioner

  Tilføjelse af alle nye logaritmiske integralfunktioner til kategorien Symbolic Functions, herunder logaritmisk integralfunktion og offset logaritmisk integralfunktion.

  Elliptiske integralfunktioner

  Tilføjelse af alle nye elliptiske integralfunktioner til kategorien Symbolic Functions, herunder det ufuldstændige elliptiske integral af første art, det fuldstændige elliptiske integral af første art, det ufuldstændige elliptiske integral af anden art, det fuldstændige elliptiske integral af anden art, det ufuldstændige elliptiske integral af tredje art, det fuldstændige elliptiske integral af tredje art.

  Symbolic Solve Block

  Du kan nu bruge Symbolic Solve Block til at løse et ligningssystem ved hjælp af find-funktionen i solve blocks. Hvis det er muligt at løse, angives løsningen i form af variabelnavne.

  Mathcad Prime 9

  Symbolic Assumption on Function

  Ligesom i eksisterende variabelforudsætninger kan du nu bruge nøgleordet assume til at foretage forudsætninger om et funktionsresultat.

  Definite Integral med complex limits

  Du kan nu bruge symbollic evaluation til bestemte integraler med komplekse limits.

  Forbedringer af Calculus Operators

  Forbedret performance og tilføjet understøttede anvendelsestilfælde for calculus operators, herunder Derivatives, Limits, Integrals og Summation.

  Generelle keyword forbedringer

  Forbedret funktionalitet og tilføjet understøttede cases for keywords, herunder solve, series, parfrac, confrac, assume.

  Generelle function forbedringer

  Forbedret funktionalitet og tilføjet understøttede use cases for funktioner, der evalueres symbolsk, herunder Jacobian, Root og Integral transforms, laplace og invlaplace.

  Numeric Engine Forbedringer

  PDESolve i Solve Block

  Partial Differential Equations kan nu evalueres i solve blocks ved hjælp af den nye funktion pdesolve(). Funktionen pdesolve returnerer en funktion eller en vektor af funktioner, der løser en endimensional ikke-lineær partiel differentialligning (PDE) eller et system af PDE'er med n uafhængige lighedsbetingelser for en n-dobbeltordnings differentialligning.

  Generelle function forbedringer

  Forbedret funktionalitet og tilføjet understøttede anvendelsestilfælde for funktioner, der evalueres numerisk, herunder onefn, lowpass, odesolve (i solve blocks).

  Forbedringer af brugervenligheden

  Brugerdefineret farvevælger

  Alle farvevalgsmenuer er udvidet med en menu med brugerdefinerede farver. Du kan vælge enhver brugerdefineret farve til tekstmarkering, matematik, matematikmarkering og 2D-plottrace farve.

  Mathcad Prime 9

  Gå-til side

  Du kan nu navigere i regnearket ved at indtaste sidetal i det nederste venstre hjørne af PTC Mathcad Prime 9 vinduet.

  Mathcad Prime 9
  Mathcad Prime 9

  Tooltip på den aktuelle side

  Når du bruger den lodrette rullebjælke, vises et værktøjstip om sidetal øverst til højre på regnearket.

  Math region til Text region konvertering

  Når du indtaster regnearkets indhold, vælger Mathcad som standard et matematisk område. Du kan nu trykke på mellemrumstasten inden for den matematiske region for at konvertere indholdet til tekst i et tekstfelt.

  Mathcad Prime 9 byder på en række nye funktioner og forbedringer, som gør det til et mere kraftfuldt og brugervenligt værktøj for ingeniører og forskere, der arbejder med komplekse matematiske og tekniske beregninger.

  Contact us to find out more about your licence upgrade to Mathcad Prime 9.