WHAT IS NVIVO?

NVivo for Teams    NVivo 12 Mac     NVivo 12 for Win


Kun pitää tutkia jotain, vastata kysymyksiin tai yksinkertaisesti selvittää jokin asia, yleensä etsitään tietoja, joiden avulla saadaan vastaukset. On harvinaista, että numeeriset tiedot antavat täydellisen kuvan asiasta. Kvalitatiiviset tiedot sisältävät avaimet kokonaiskuvan rakentamiseen tutkimusaiheesta ja ohjaavat suuntaan, josta löytyy todellisia oivalluksia.

Laadullisten aineistojen tutkimusta tehdään eri aloilla. Tutkimusta varten kerätään paljon dataa ja informaatiota. Haaste on, mitä tehdään ja miten käsitteellään kerätty aineisto ja kuinka nopeasti saadaan vastauksia.

NVivo on ohjelma, joka tekee laadullisten aineistojen analysoinnin vaivattomaksi.

NVivo auttaa järjestämään, tutkimaan, analysoimaan ja löytämään oivalluksia erimuotoisista ja kvalitatiivisista aineistoista kuten haastatteluista, kyselyvastauksista, sosiaalisesta mediasta, artikkeleista ja web-sivujen sisällöistä.

Ohjelman avulla pystyt luokittelemaan ja lajittelemaan teksti-, video – ja äänitiedostoja sekä hallitsemaan analysoitavia aineistoja. Käyttämällä NVivo- sovellusta pystyt järjestämään ja hallitsemaan omaa aineistoasi sekä esittämään kysymyksiä omalle tutkimusaineistolle tehokkaasti.

  • Voit tutkia ryhmässä muiden tutkijoiden kanssa samanaikaisesti käyttämällä NVivo for Teams.
  • NVivo on yhteesopiva Windows- ja Mac- järjestelmien kanssa

Lue lisää NVivon versioista yllä olevan valikon kautta.