Hopp til innholdet
Hjem » ChemDraw® and EndNote

ChemDraw® and EndNote

  Får du nok tid til selve forskningen? Når du skriver publikasjonene dine, må du fokusere på det som er viktig og bruke hjelp til resten. ChemDraw og EndNote kan brukes sammen for å administrere referanser og henvisninger i vitenskapelige dokumenter, og frigjøre den tiden du trenger.

  Fra EndNote til ChemDraw til publisering

  Du kan bruke begge programvareverktøyene sammen ved å følge disse trinnene: 

  1. In EndNote, locate the reference you want to cite in your ChemDraw document and copy the reference (e.g., select the reference and use the “Copy” command or keyboard shortcut). 
  1. I ChemDraw lager du en kjemisk struktur eller et diagram. 
  1. Go to the location in your ChemDraw document where you want to insert the reference and paste the reference you copied from EndNote (e.g., use the “Paste” command or keyboard shortcut). 
  1. I den innsatte referanseteksten sletter du all informasjon du ikke trenger (f.eks. forfatternavn, publiseringsdatoer, sammendrag), og lar bare den relevante informasjonen stå igjen (f.eks. tittel, tidsskriftnavn, volum, sidetall). 
  1. Formater referanseteksten manuelt i henhold til referansestilen din (f.eks. kursiver tidsskriftnavn, bruk forkortede titler osv.).
  1. I ChemDraw-dokumentet legger du til et referansenummer eller en henvisningsmarkør for å angi hvor referansen skal vises i litteraturlisten. 
  1. I EndNote-biblioteket oppretter du en bibliografi som inkluderer referansen du siterte i ChemDraw-dokumentet. 
  1. Kopier den formaterte bibliografien fra EndNote og lim den inn i det endelige dokumentet (f.eks. Word-dokument, LaTeX-fil). 

  Ved å bruke EndNote og ChemDraw sammen kan du enkelt sitere referanser i dine kjemiske strukturer og diagrammer, samtidig som du beholder kontrollen over formateringen og organiseringen av bibliografien din.

  Fra ChemDraw til EndNote til publisering

  You can also copy chemical structures or diagrams from ChemDraw into your EndNote library. Here’s how: 

  1. Opprett den kjemiske strukturen eller diagrammet du vil legge til i EndNote-biblioteket ditt i ChemDraw.
  1. Select the chemical structure or diagram, and copy it to your clipboard (e.g., use the “Copy” command or keyboard shortcut). 
  1. Åpne referansen du vil knytte den kjemiske strukturen eller diagrammet til i EndNote. 
  1. In the reference editing window, go to the “Figure” field (or create a new field if necessary). 
  1. Paste your clipboard’s chemical structure or diagram into the “Figure” field. 
  1. Optionally, add a caption or description of the figure in the “Caption” field. 
  1. Lagre endringene i referansen. 
  1. Figuren og bildeteksten inkluderes når du setter inn referansen i et dokument (f.eks. i Microsoft Word). 

  Vær oppmerksom på at muligheten til å legge til figurer i referanser kan avhenge av hvilken versjon av EndNote du bruker. I tillegg kan strukturer eller diagrammer du kopierer fra ChemDraw limes inn i EndNote som en bildefil. Senere må du kanskje justere størrelsen og plasseringen av figuren i referanseredigeringsvinduet.