Hopp til innholdet
Hjem » Integrering av Excel med PTC Mathcad

Integrering av Excel med PTC Mathcad

  I årenes løp har vi hatt mange samtaler med ingeniører om hvilket program som er best til tekniske beregninger: PTC Mathcad eller Excel. Svaret vårt er som regel: "De er begge gode programmer, spesielt når de er integrert."

  Det fantastiske med Mathcad er at du kan dra nytte av begge verdener. Excel-regneark med full funksjonalitet kan bygges inn i Mathcad-regnearkene dine. Når en Excel-fil bygges inn i Mathcad, vil Mathcad overføre verdier til bestemte celler i Excel. Excel behandler dataene, og Mathcad kan deretter trekke ut resultater fra bestemte Excel-celler.

  Denne artikkelen fokuserer på styrken ved Mathcad/Excel-integrasjonen, men den vil ikke gi detaljer om hvordan det gjøres. Vi tar for oss Excel-komponenten og funksjonene READEXCEL og WRITEEXCEL.

  Vær oppmerksom på at Excel må være installert på datamaskinen du bruker for å kunne bruke Excel-komponenten. Du trenger ikke å ha Excel installert for å bruke READEXCEL- og WRITEEXCEL-funksjonene.

  Excel komponentet

  Excel-komponentet er et Excel-regneark som er innebygd i Mathcad-regnearket. Når du dobbeltklikker på komponentet, åpnes Excel, og du kan opprette regnearket på vanlig måte i Excel. Når du lukker regnearket, er det nå innebygd i Mathcad.

  For å introdusere et eksisterende Excel-regneark må du åpne et tomt Excel-komponent i Mathcad og deretter kopiere alle cellene fra det eksisterende Excel-regnearket og lime dem inn i Excel-komponentet.

  Eksemplet nedenfor er en ganske forenklet beregning av spenningen i en enkelt opplagt rektangulær bjelke. Det er enkelt å gjøre i Mathcad og vanskeligere å gjøre i Excel, men det illustrerer noen konsepter, for eksempel hvordan man legger inn data i Excel, viktigheten av å forstå hvordan enheter påvirker inngangsverdiene og hvordan man får ut resultater fra Excel.

  Integrering av Excel med PTC Mathcad

  I følgende eksempel bruker Mathcad metriske enheter, men Excel forventer verdier som representerer fot og tommer.

  Legg merke til at Excel-inndataene er delt inn i fot og tommer som i forrige eksempel, selv om metriske enheter ble lagt inn i Mathcad.

  Utdataene multipliseres fortsatt med psi, fordi det var det Excel produserte. Denne verdien kan deretter vises i metriske enheter.

  Det er veldig viktig å forstå hvilke verdier Excel trenger i de enhetene det forventer. Dette gjør du ved å dividere Mathcad-verdien med disse enhetene når du oppretter Excel-inndataene.

  Integrering av Excel med PTC Mathcad
  Integrering av Excel med PTC Mathcad

  De to eksemplene ovenfor er enkle. Du kan lage komplekse Excel-komponenter, men konseptene er de samme.

  • Bestem celleadressene du vil at Mathcad skal fylle ut.
  • Finn ut hvilke enheter Excel trenger, og divider Mathcad-verdien med ønsket enhet.
  • Bestem celleadressene til Excel-utdataene du vil ta med tilbake til Mathcad, og hvilke enheter dataene skal ha.
  • Legg til de samme enhetene i Excel-utdataene.

  Dersom du har et eksisterende Excel-regneark, kopierer du Excel-cellene og limer dem inn i et nytt Excel-komponent. Det er en god idé å beskytte alle cellene i Excel-regnearket bortsett fra de cellene som skal skrives inn, slik at du ikke ved et uhell overskriver en verdi eller formel.

  READEXCEL funksjonen

  READEXCEL-funksjonen er svært nyttig hvis du har en Excel-tabell med data som du ønsker å overføre til Mathcad. AISC har for eksempel en Excel-fil med stålegenskapene til alle AISC-bjelkeseksjonene. Den har mer enn 70 kolonner og mer enn 270 rader.

  De følgende eksemplene viser en liten del av dataene fra denne Excel-filen som ble hentet inn i Mathcad. De er hentet inn som en matrise, og alle data fra Shapes-databasen ligger nå i Mathcad.

  Integrering av Excel med PTC Mathcad

  Du kan også trekke ut en kolonnevektor fra Shapes-matrisen. Dette gjør det enklere å manipulere og søke i dataene.

  Integrering av Excel med PTC Mathcad

  WRITEEXCEL funksjonen

  Funksjonen WRITEEXCEL kan brukes til å eksportere en matrise eller en serie matriser til en eller flere Excel-filer.
  Et annet bruksområde er hvis du utfører en serie kjøringer i Mathcad og ønsker å registrere inndata og resultater fra hver enkelt kjøring i et Excel-regneark.

  Eksemplet nedenfor tar vektorene Areal og Etikett fra eksemplet ovenfor og oppretter en ny Excel-fil kalt AISCData. Den skriver etiketten i kolonne A og skriver arealet i kolonne B.

  Integrering av Excel med PTC Mathcad

  Merk at [1] i funksjonsdefinisjonen refererer til det første arket i Excel. Hvis du skriver til det første arket, kan du fjerne dette. Bruk [2] hvis du vil skrive til det andre arket osv.

  Her er et skjermbilde av den opprettede Excel-filen.

  Integrering av Excel med PTC Mathcad

  Når du bør bruke de ulike alternativene for Excel-integrering

  La oss sammenligne Excel-komponenten og READEXCEL-funksjonen og diskutere når det er hensiktsmessig å bruke dem.

  Excel-komponentet er nødvendig hvis du vil bruke Excel til å utføre beregninger og deretter få Mathcad til å hente ut resultatene. Med dette komponentet kan du dra nytte av funksjoner og egenskaper i Excel. Dataene og tallene i Excel er ikke tilgjengelige for Mathcad før du trekker ut dataene ved hjelp av utdataområdet i Excel-komponentet. Excel-komponentet opprettholder ingen kobling til en ekstern Excel-fil, men integrerer og lagrer Excel-dataene i Mathcad.

  Når du derimot bruker READEXCEL-funksjonen, hentes alle dataene fra Excel-filen inn i Mathcad og blir tilgjengelige for bruk. Hvis du trenger tilgang til alle dataene, er dette den enkleste måten å få dataene inn i Mathcad på. Bruk denne funksjonen hvis Excel-filen kun brukes til å lagre data. Denne funksjonen er ikke egnet hvis Excel-filen utfører beregninger. Hvis Excel-filen inneholder en celle med en funksjon, er det resultatet av beregningen som hentes inn i Mathcad, ikke formelen. READEXCEL-funksjonen er knyttet til den opprinnelige Excel-filen og må ha tilgang til denne Excel-filen.

  Hvis Excel-filen inneholder en kombinasjon av beregninger og data, er det best å bruke Excel-komponentet. Datadelen av Excel-regnearket kan hentes inn i Mathcad fra utdataområdet i Excel-komponentet. Du må oppgi celleadressene til den øverste venstre datacellen og den nederste høyre datacellen. Et eksempel på dette kan være en amortiseringsplan for lån som bruker lånerente, lånevilkår osv. til å lage planen. Ved hjelp av Excel-komponenten kan du gi Excel lånedataene, og Excel oppretter deretter planen. Alle dataene fra planen kan deretter hentes inn i Mathcad i utdataområdet som beskrevet ovenfor.

  Bruk av Excel i Mathcad er en fin måte å utvide mulighetene i Mathcad på. Hvis du har eksisterende Excel-beregningsfiler, kan disse brukes i Mathcad sammen med alle de andre fordelene med Mathcad.

  Bruk Excel der det gir mening, men gjør det innenfor Mathcad-regnearket.

  P.S. Denne bloggartikkelen ble opprinnelig skrevet som et PTC Mathcad Prime 9-regneark. Last ned Mathcad Prime-regnearket for å få den beste lese- og interaktive opplevelsen her. Når du laster ned arket, må du pakke ut filen og ha det medfølgende Excel-regnearket i samme katalog som du lagrer Mathcad Prime-regnearket.

  Bruker du ikke Mathcad ennå?
  Beregninger er kjernen i ingeniørfaget. PTC Mathcad er en matematisk programvare som gjør det enkelt å utføre, analysere, dokumentere og dele beregninger.

  Last ned 30-dagers gratis prøveversjon av Mathcad Prime 9!

  Kilde: PTC