Hopp til innholdet
Hjem » Slik setter du inn og redigerer sekundære sitater eller indirekte sitater i Word ved hjelp av EndNote

Slik setter du inn og redigerer sekundære sitater eller indirekte sitater i Word ved hjelp av EndNote

  Secondary sources

  Denne artikkelen tar for seg hvordan du kan sette inn og håndtere sekundære sitater i dine Microsoft Word dokumenter ved hjelp av EndNote.

  Hva er sekundære eller indirekte siteringer?

  I vitenskapelige tekster, henviser primærkilder til originalverket, mens sekundære kilder viser til innhold som først ble rapportert i en annen kilde. Sekundærkilder brukes vanligvis når originalverket er:

  • Ikke lenger i trykk
  • Ikke tilgjengelig
  • Bare tilgengelig i et språk du ikke forstår

  Bilde fra Wikipedia – Secondary sources

  God vitenskapelig praksis tilsier at det er best å finne og sitere primærkilden direkte når det er mulig. Det finnes imidlertid situasjoner der det er nødvendig å sitere en sekundærkilde.

  Tips for henvisning til sekundærkilder

  • Prøv alltid å finne primærkilden
   Når det er mulig, bør du finne og lese den opprinnelige forskningen direkte. Hvis du støter på en sekundærkilde, bør du prøve å spore den tilbake til primærkilden.
  • Hvis primærkildens utgivelsesår er kjent, skal det inkluderes i teksthenvisningen.
   If the year of the primary source is unknown, omit it from the in-text citation.
  • I tekst henvisninger
   I selve teksten, identifiser primærkilder og skriv "referert i" etterfulgt av sekundære kilder som du har brukt: (Amati, 1615, referert i Lach and Van Kley, 1993, p. 509).
  • I referanselisten
   I referanselisten skal du kun oppgi de sekundære kilder du har brukt.

  Eksempler på APA og MLA stiler

  APA Stilen

  Anta at du leser et arbeid av Lyon et al. (2014) der Rabbitt (1982) siteres, men at du ikke har tilgang til Rabbitts arbeid direkte. Her er hvordan du kan sitere det:

  • Legg til "referert i" før sekundærkilden.
  • I tekst: (Rabbitt, 1982, referert i Lyon et al., 2014, p. 204)
  • I referanselisten: Kun Lyon et al.’s verk i referanselisten.

  MLA Stilen

  I MLA siteres sekundærkilder på en annen måte. Hvis du har funnet informasjon i en kilde du ikke har lest, men oppdaget at den er nevnt i et annet verk, følger du disse retningslinjene:

  • Legg til "qtd. in" (som betyr "sitert i") før sekundærkilden, dvs. "Setning med originalforfatterens etternavn (qtd. i sekundærkilden Forfatterens etternavn Side nr.)".
  • I tekst: According to Rushdie myths are “the waking dreams our societies permit” (qtd. in Mann 835)
  • I referanselisten: Kun Mann’s verk i referanselisten.

  Husk at gode forskningsartikler er basert på at du bruker kilder du har lest. Sekundærsitater bør brukes sparsomt, og når det er mulig, bør du søke opp og sitere primærkilden direkte.

  Du finner mer detaljerte retningslinjer i de offisielle stilmanualene for hver enkelt siteringsstil. Google f.eks. "secondary citations APA style".

  Slik setter du inn og redigerer sekundære kildehenvisninger i Word ved hjelp av EndNote

  Når du skriver akademiske artikler, er det viktig å oppgi kildene dine nøyaktig. Noen ganger finner du informasjon indirekte - gjennom sekundærkilder. Disse sekundære henvisningene refererer til innhold som opprinnelig ble rapportert i et annet verk. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan du setter inn og redigerer sekundære kildehenvisninger i Microsoft Word ved hjelp av EndNote.

  Steg-for-steg guide

  Følg disse stegene for å legge inn sekundære kildehenvisninger i Word-dokumentet ditt:

  1. Åpne ditt EndNote bibliotek
   Start EndNote og åpne biblioteket med dine referanser.
  2. Åpne ditt Word dokument
   Åpne Word-dokumentet du ønsker å legge til henvisningen.
  3. Sett inn kildehenvisningen
   - Klikk på knappen Insert Citation i Word [EndNote] menyen.
   - I vinduet som dukker opp, Find & Insert My References , søk opp ønsket forfatter, tittel eller år for referansen du vil sitere.
   - Velg ønsket referanse og klikk Insert knappen.
   - Siteringen settes inn og referanselisten genereres automatisk på slutten av dokumentet ditt.
  4. Redigering av sekundær henvisning
   – For å endre på en sekundær henvisning i dokumentet ditt (f.eks., legge til “referert i”, sidetall, etc.), Høyreklikk tekstreferansen i dokumentet ditt og velg Edit Citation -> More, fra menyen som dukker opp.
   – Skriv f.eks. “Rabbitt, 1982, referert i ” (merk det ekstra mellomrommet til slutt) i Prefix feltet, og “204” i Pages feltet, og klikk Ok knappen.
   - Vær oppmerksom på at noen stiler ikke bruker Pages feltet. I disse tilfellene kan du legge til ", s. 204" i Suffix feltet i stedet.
  EndNote - How to insert and edit a secondary source citation