Laboratorium

grams logo 100

GRAMS/AI version 9.3

GRAMS/AI är ett omfattande databehandlings-, visualiserings- och rapporeringspaket som utgör kärnan i GRAMS spektroskopiprogramvara. Dess avancerade bearbetningsförfaranden, datajämförelse och visualiseringsfunktioner och förmågan att behandla data från nästan alla analysinstrument har etablerat industristandarder inom vetenskaplig programvara.

grams 1

Nedan kan ni läsa lite mer om vad varje modul till GRAMS/AI innehåller.

 Läs mer

grams 2

Grams IQ

GRAMS IQ är ett grafiskt multivariat analysverktyg för att bestämma kvantitativ kalibrering och kvalitativa modeller för diskriminerande analys. I själva verket kan kvalitativa och kvantitativa metoder kopplas samman för att ge en komplett spektral modell av provet. För analytiker som vill använda stökiometrisk kalibrering i laboratorier och produktionslinjer är denna programvaruprodukt en komplett lösning.

 

grams 3

Grams Envision

Envision är ett nytt verktyg som ingår i GRAMS. Det är ett datafilter av Microsoft®.NET-instrument i flera format som kan bära moduler för plug-in bearbetning och rapportering. Envision har förbättrat GRAMS Smart Convert-teknik med mer än 20 nya instrumentomvandlare. Det stöder också GAMLs öppna standardformat för XML-format. GAML kan fånga mer instrumentdata och förenkla integrationen med LIMS, eLN och stationära applikationer. En del av Envision är runtime-versionen av Informs drag-and-drop som används för att komplettera GRAMS Envision.

grams 4

Spectral DB

Now included free of charge with GRAMS/AI

När forskare bearbetar mer och mer instrumentdata blir det allt svårare att spåra sina prover och experiment. Forskare upplever ofta att den information de har är långt bortom deras effektiva hantering. Sepctral DB är ett datahanteringsverktyg som kan utökas från en stationär dator till ett arrangemang av datorer för att organisera spektra och kromatogram till en enkel sökbar databas. Spectral DB stöder Oracle, MS SQL Server och Access-databasformat.

grams 5

Spectral ID

Spektral matchning eller “biblioteksökning” är en av de mest effektiva metoderna för kvalitativ identifiering av föreningar. För detta ändamål är Spectral-ID den mest omfattande sökprogramvaran som finns tillgänglig. Den är snabb och enkel att använda och är kompatibel med MS, IR, Raman, UV-Vis, fluorescens och NIR-data. Spektral-ID stöder alla populära kommersiella bibliotek såsom NIST, Wiley, etc. Programvaran kan automatiskt upptäcka hundratals olika filformat och kan länka och dela data med Thermo Scientific GRAMS/AI och Agilents HP Chemstation programvara.

grams 6

GRAMS/3D

Till skillnad från statiska 3D-ritnings- och återgivningspaket är GRAMS/3D ett realtidsvisualiseringsprogram som ger forskare ett interaktivt verktyg för att visa all information i en multidimensionell datamängd, till exempel GC-IR, LC-PDA, multidimensionell spektroskopi, 2D-NMR, 2D-IR eller spektrala kartläggnings-experiment.

grams 7

PLSplus/IQ

Spectroscopy Chemometrics Toolbox

För att lösa kvalitativa och kvantitativa analysproblem har multivariata metoder för dataanalys blivit ett vanligt använt verktyg i moderna spektroskopiska instrument. Kemometriska tekniker, såsom PLS, PCR, PCA och diskriminanta analyser har blivit standardmetoder för att snabbt analysera komplexa prov från spektrala egenskaper. Den oberoende GRAMS IQ utökar funktionerna hos GRAMS/AI med ett lättförståeligt steg-för-steg grafiskt användargränssnitt. GRAMS IQ skapar och distribuerar kemometriska kalibreringsmodeller för laboratorier och produktionslinjer. En separat IQ Predict-modul kan användas för att distribuera GRAMS IQ-kalibrering till flera GRAMS/AI-användare i ett ”förutsägbart” läge. GRAMS IQ upprätthåller kompabilitet med PLSPlus/IQ-datafiler.

grams 8

QuickQuant

För relativt enkla prover är multivariata kalibreringsmetoder (som PLS) ofta för komplicerade och onödiga. GRAMS/AI OuickQuant-modulen tillhandahåller en enkel regressionskalibreringsmetod.

 

grams 9

ExcelExchange

ExcelExchange-modulen tillåter sömlös dataöverföring mellan GRAMS/AI-spektraldatafiler och Microsoft Excel-kalkylblad. Data kan enkelt överföras i två riktningar: från GRAMS datafiler till Excel kalkylblad, från kalkylblad till datafiler.