Gauss 18 Nyhet!
Systemet för matematik och statistik

aptech-gauss-logo-200

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. VIDEO

GAUSS är ett enkelt verktyg för dataanalys, matematik och statistik baserat på GAUSS Matrix programmeringsspråk. GAUSS är ett mycket bra verktyg för analys av exceptionellt stora datamängder. Det finns även många inbyggda funktioner som till exempel GAUSS Run-Time Module (GRTM) som gör att användare kan distribuera GAUSS-program som de själva har skrivit till folk som inte har GAUSS.

Kontakta oss för demo på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller +46 31 604 380

Information

Environment for working with graphics and data visualization

GAUSS 14 - Grafisk redigeringsmiljø

Environment for programming and debugging

GAUSS 13 - Kildekode editor

New features

Nyheter i GAUSS 18

GAUSS 18 - What's new Brochure (PDF)

Gauss 18 har nyligen släppts (november 2017) med ett antal nya funktioner och förbättringar. Här hittar du en översikt över nyheterna i GAUSS 18:

www.aptech.com/releases/gauss18/

 

- - -

Nyheter i GAUSS 17

GAUSS 17 har fått förbättrad datahantering, ny funktionalitet för grafik och visualisering, samt nya matematiska och statistiska funktioner. Här är fler nyheter i GAUSS 17:

Improved Data Handling

 • Option to specify models and data in terms of model variables. Simple to use. Consistent with other statistical packages. Well documented, and backwards compatible.
 • Support for HDF5 datasets. Unlimited dataset size. Fast data read and write. Supported as native GAUSS file type.
 • Use CSV, XLSX, HDF5 files as native GAUSS datasets.

gauss17 data handling 600

New Graphics Functionality

 • Support for LaTeX in titles, legends, axis labels and text boxes.
 • New functions: plotErrorBar and plotAddErrorBar: Create XY plots with user specified symmetrical or asymmetrical error bars. plotAddSurface: Adds a surface or plane to an existing surface plot. plotSetLegendFont: Controls the font family, size and color of the text in the legend. plotCDFEmpirical: Plots the empirical distribution function of an input vector or vectors.
 • Function enhancements: New color maps for surface and contour plots, make it easy to create professional and attractive 3-D graphics. Added option to place height on contour lines in plotContour. Added option to place colors at specific heights, rather than splitting the colors evenly for surface and contour plots. The terminal version of GAUSS, ‘tgauss’ and the GAUSS Engine can now create and save graphs on headless servers.
 • Graphics Editor now allows interactive control of: View angle, lighting and toggle the mesh in surface graphs. Extent of range of X and Y axes.

gauss17 graphics latex 600

New Mathematical and Statistical Functionality

 • New functions: cdfEmpirical: Computes the empirical cumulative distribution function. ldl: Computes and returns the ‘L’ and ‘D’ factors from a symmetric matrix. hypergeometric: Computes the hypergeometric function. powerm: Raises a matrix to a specified power. sylvester: Calculates the solution to the Sylvester matrix equation. rndWishartInv: Takes draws from the Inverse Wishart distribution. pdfWishart: Computes the probability density function of the Wishart distribution. norm: Computes the 2-norm, P-norm or Infinity norm of a matrix. dot: Computes the dot product for a vector or group of vectors.
 • Function enhancements: quantile/quantiled: Added option to specify the calculation method. glm: Added support for inverse Gaussian family and models without intercepts when estimating the parameters of the General Linear Model. schur: Added support for immediate return of complex form.
 • Function Speedups: X’X for large matrices is nearly twice as fast. sortc is much faster, especially for column vectors. Greatly improved speed of unique and uniquesa, especially when operating on string arrays. Linear solve, using the slash-operator ‘/’ for small matrices. Kronecker product ‘.*.’ is faster when one of the inputs is a column vector. crossprd is faster for case of fewer than 500 vectors. cdffc is 10-1000x faster when ‘d1’ parameter is equal to one. reclassify is much faster and uses less memory.

gauss17 graphics cdf 600

Other Enhancements

 • Improved tree view of data on the Data Page.
 • getorders and getdims now support matrices, strings and string arrays.
 • strsplit now supports multi-character delimiters.
 • New function strtrim removes white-space from the left and right side of a string or each element of a string array.
 • Bug fixes and more…

gauss17 graphics 3d 600

 

Här kan du läsa mer om alla nyheterna i GAUSS 17:
www.aptech.com/gauss17-preview/

- - - - - - -

Nyheter i GAUSS 16

I GAUSS 16 ingår flera nya funktioner. Det är enklare att både importera och hantera data och programmet arbetar snabbare. Här är några av de viktigaste nyheterna i GAUSS 16:

Ny Data Import Wizard
Den nya importhanteraren i GAUSS 16 gör det snabbt och enkelt att importera CSV, XLS, XLSS och andra textfiler med avgränsad data. Här får du en förhandsvisning av hur datan ser ut innan du importerar till ditt projekt. Mer info...

gauss 16 new data import wizard

Enklare klassificering och hantering av data
GAUSS 16 har nya funktioner som gör det lättare att transformera kategoriska variabler från text till numeriska och tillbaka (reclassify), samt att lägga in numeriska intervaller i separata kategorier (reclassifyCuts). Med "Rescale" kan du skala om din data på 8 olika sätt.. Mer info...

Nya funktioner för att göra stickprov på din data (data sampling)
Med den nya datasamplingsfunktionen (sampleData) i GAUSS 16 kan du snabbt och enkelt ta stickprov, med eller utan "replacement". Mer info...

gauss 16 new data sampling function

Generalized Linear Model (GLM)
GAUSS 16 har nu fått en ny funktion för att estimera linjära regressioner på data som inte är normalfördelad. Mer info...

Dessutom finner du dessa nyheter i GAUSS 16:

Här kan du läsa mer om alla nyheterna i GAUSS 16:
www.aptech.com/new-in-gauss-16/

- - - - - - - -

New features in GAUSS 15

The new GAUSS 15 got new tools to facilitate efficient and more versatile annotation and customization of graphs, enriched project management, and an improved data editor.

New Tools for Graphics
New tools facilitate efficient and more versatile annotation and customization of graphs making production and replication of publication graphics easy. Add point labels, customize text boxes, control export settings, and save project-specific graph default preferences. Read more here!

Nye grafiske verktøy i GAUSS 15

 

New Parallel for Loops
Single command parallel for looping yields increased looping speed. See a parallel rolling regression example here!

gauss 15 Parallel for loop 420

 

Enriched Project Management
Enhanced interaction with system files allows you to rename and delete files from the file system, filter the file list, and perform quick searches for files in source paths and project folders. Click here for more details!

GAUSS 15 - Find in folder

 

Improved Data Editor
New data editor structure makes viewing, editing, and interacting with data easier while using less memory. Work seamlessly and efficiently with large multidimensional data. Click here for more details!

GAUSS 15 - Format data page

 

Click here for more information about the new features in GAUSS 15:
http://www.aptech.com/gauss-15-whats-new/

- - - - - - - - - -

Click here for more information about the new features in GAUSS 14:
http://www.aptech.com/gauss-14-whats-new/

- - - - - - - - - -

Click here for more information about the new features in GAUSS 13:
www.aptech.com/1590-2/

System Requirements

GAUSS Homepage 

System requirements (GAUSS and GAUSS Engine)

 • Windows Vista, 7, 8 och 10 (32-bit and 64-bit)
 • Windows Server 2008 eller nyare (64-bit)
 • Linux Red Hat 6.X+/CentOS/Ubuntu (64-bit)
 • Mac OSX 10.9 eller nyare (64-bit)
 • Harddisk: 500 MB
 • RAM: 1 GB (4 GB anbefalt)

Licensalternativ

 • Singellicens
 • Flytande nätverkslicenser
 • Student och class-room licenser

Support

Vi tillhandahåller teknisk support för alla våra Gauss-kunder.
Skicka ett email till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Vänligen beskriv ditt problem så detaljerat som möjligt när du kontaktar vår support. Kom ihåg att alltid informera om vilken produktversion du har och vilket operativsystem du använder (både plattform och version).

Vi kan också rekommendera följande support-, och resurssidor online:

Resources: