WHAT IS NVIVO?

NVivo for Teams    NVivo 12 Mac     NVivo 12 for Win


När vi undersöker ett problem, eller försöker förstå en frågeställning, är det ovanligt att numerisk eller linjär data kan beskriva hela bilden. Kvalitativ eller ostrukturerad data är allt oftare nyckeln till både djupare insikt och sann forskningsupptäckt vilket kan ge dig försprång inom ditt forskningsområde.

Du kanske arbetar med kvalitativ data inom sociopolitiska frågor, patientundersökningar, ungdomskultur eller är verksam inom något annat forskningsområde. Den stora utmaningen med den här typen av forskning kommer först efter datainsamlingen. Vad ska du göra med informationen? Hur ska du snabbt hitta respondenternas värdefulla svar i all data från olika källor?

Det är här NVivo kommer in i bilden.

NVivo stödjer kvalitativ- och ”mixed methods”-forskning. Det är utvecklat för att organisera, analysera och komma till insikt om ostrukturerad (eller kvalitativ data) som intervjuer, öppna enkätsvar, artiklar, social media och information från webben.

Om du arbetar med kvalitativ data gör NVivo att ditt arbete går snabbare och din data blir enklare att hantera och navigera i. Ännu viktigare, utan ett verktyg som NVivo riskerar du att missa meningsfulla samband och insikter i din kvalitativa data som kan vara avgörande för dina forskningsresultat.
Med NVivo kan du senare enkelt gå tillbaka till ditt material och utöka, fortsätta och förfina din analys.

NVivo ger dig en enda plats att enkelt och överskådligt organisera och hantera ditt material och komma till insikt om din data. NVivo ger dig helt enkelt verktyg för att mer effektivt och i högre utsträckning ställa frågor till, och om, din data.

Genom att börja använda NVivo i din forskning kan du:

  • Arbeta mera effektivt
  • Spara tid
  • Snabbt lagra, hämta och organisera data
  • Se kopplingar som helt enkelt inte är möjligt manuellt
  • Konsekvent stödja dina iakttagelser med bevis
  • När som helst kunna gå tillbaka till ditt material och fortsätta

NVivo gör din forskning portabel. Du kan arbeta i fält, på jobbet, hemma, vart som helst! NVivo skyddar också ditt forskningsprojekt.

Med effektiva verktyg för klassificering, sortering och strukturering, effektiviserar NVivo din forskningsprocess och ger dig med mer tid att analysera ditt material, identifiera teman, komma till insikt och utveckla meningsfulla evidensbaserade slutsatser – det forskning handlar om!

Välj ovan vilken version av NVivo som passar dig bäst.