Nerladdningsavtal NVivo

Den 14 november 2011 skrevs ett nytt nerladdningsavtal mellan Uppsala Universitet och Alfasoft gällande NVivo. Avtalet ger samtliga Universitet, Högskolor och Institut som är knutna till Uppsala Download Center (UDC) möjlighet att ladda ner NVivo till ett fantastiskt pris. Avtalet gäller endast inköp av singellicenser och upgraderingar från högst två versioner tillbaka. NVivo laddas ner från UDC.

För inköp av NVivo-, SigmaPlot-, och EndNote-licenser (och priser) via UDC vänligen kontakta din lokala IT-administratör.

Anställda, forskare och studerande på följande organisationer är beviljade inköp av NVivo via UDC.

 • Handelhögskolan i Stockholm
 • Högskolan i Dalarna
 • Högskolan i Gävle
 • Linné Universitetet
 • Idrottshögskolan
 • Karolinska Institutet
 • Konstfack
 • Kungliga Konsthögskolan
 • Kungliga Musikhögskolan
 • Kungliga Tekniska Högskolan
 • Mälardalens Högskola
 • Stockholms Universitet
 • Sveriges Lantbruksuniversitet
 • Södertörns Högskola
 • Uppsala Universitet
 • Örebro Universitet