Hoppa till innehåll
Hem » Få tillgång till alla dina PDF-filer med EndNote och Finereader 

Få tillgång till alla dina PDF-filer med EndNote och Finereader 

  Referenshantering innebär att organisera och hantera referensinformation och ofta åtföljs informationen av fulltext-PDF:er. Det fina med äkta PDF-filer är att de ser likadana ut på alla enheter, men filens text är fortfarande tillgänglig.
  Att hantera gamla referenser som bara finns i tryckt form kan vara lite utmanande, liksom PDF-filer som är en skanning av en papperskopia. Det finns dock steg du kan ta för att hantera och integrera även dessa PDF: er i ditt forskningsarbetsflöde på ett effektivt sätt, vilket vi beskriver nedan.

  Varför EndNote

  EndNote är ett program för att organisera och hantera bibliografiska referenser och citat. Det används ofta av forskare, studenter och yrkesverksamma för att hålla reda på källor, generera citat och bibliografier och samarbeta i forskningsprojekt. Med EndNote kan du lagra, organisera och formatera referenser från olika källor som böcker, artiklar, webbplatser och mycket mer.

  EndNote har dessutom funktioner som gör att du kan bifoga och hantera PDF-filer i ditt referensbibliotek. Att bifoga PDF-filer i EndNote ger flera fördelar som förbättrar ditt arbetsflöde för forskning och referenshantering. Här är några av de viktigaste fördelarna:

  • Centraliserad lagring
  • Hitta fulltext. EndNote kan automatiskt söka efter PDF-filer i fulltext baserat på din referensinformation.
  • Effektiv PDF-granskning. Du kan öppna den bifogade PDF-filen direkt från EndNote när du läser eller granskar en referens. Det sparar tid och gör det enkelt att korsreferera information i referensen med innehållet i PDF-filen.
  • Sök i PDF-filer
  • Arbeta off-line. Genom att bifoga PDF-filer kan du komma åt ditt forskningsmaterial även när du är off-line. Detta är särskilt värdefullt om du arbetar på platser utan internetuppkoppling.
  • Annotering och markering
  • Verifiering av citat
  • Samarbete. Om du samarbetar i ett forskningsprojekt kan du bifoga PDF-filer i EndNote så att dina medarbetare får tillgång till samma referenser och tillhörande PDF-filer, vilket gör samarbetsprocessen smidigare.
  • Säkerhetskopiering och dataintegritet

  Det finns många fördelar med att bifoga PDF-filer i EndNote, men det är viktigt att hantera sitt bibliotek på ett effektivt sätt; Håll ditt bibliotek organiserat, se till att metadata extraheras korrekt från PDF-filer, och kontrollera regelbundet om det finns uppdateringar och förbättringar av EndNote funktionerna.

  Utmaningen är text som inte är digitalt tillgänglig

  Att hantera gamla referenser som bara finns i tryckt form kan vara lite av en utmaning. Det finns dock flera steg du kan ta för att hantera och integrera dem i ditt forskningsarbetsflöde på ett effektivt sätt:

  1. Skapa manuella poster i EndNote. Även om referenserna inte finns tillgängliga digitalt kan du fortfarande skapa manuella poster i ditt EndNote-bibliotek. Ange så mycket information som möjligt från det tryckta materialet, till exempel författarnamn, publikationstitlar, publikationsdatum och relevanta sidnummer.
  2. Skanna och digitalisera. Om du har tillgång till en skanner eller till och med en kamera kan du skanna de tryckta referenserna för att skapa digitala kopior (PDF). På så sätt kan du bifoga de skapade PDF-filerna till de manuella poster som du har skapat i EndNote.
   Vår rekommendation är att använda programvaran som Finereader för att konvertera dina skannade PDF till äkta PDF, med innehåll som är sökbart i EndNote.
  3. Bibliotekskataloger och online databaser. Kontrollera om det tryckta materialet finns i bibliotekskataloger eller online databaser. Även om den fullständiga texten kanske inte finns tillgänglig digitalt, kan du hitta bibliografisk information och sammanfattningar som kan matas in i EndNote.
  4. Tjänster för fjärrlån. Om det tryckta materialet finns tillgängligt på andra bibliotek kan du använda fjärrlånetjänster för att få fotokopior eller skanningar av de relevanta sidorna. På så sätt kan du skapa digitala versioner som du kan bifoga till dina EndNote-poster (PDF-filer; se vår rekommendation ovan).
  5. Säkerhetskopiering och bevarande. Eftersom tryckta referenser inte är lätta att ersätta bör du se till att ditt EndNote-bibliotek och alla tillhörande filer (skanningar, fotografier, anteckningar) säkerhetskopieras regelbundet för att förhindra förlust.

  Kom ihåg att målet är att samla in så mycket relevant information som möjligt från det tryckta materialet och integrera dem i ditt forskningsarbetsflöde samtidigt som du behåller noggrannhet och transparens i dina citat.

  Om du har tillgång till en skanner kan du överväga att skanna de tryckta referenserna för att skapa digitala kopior, PDF-filer. På så sätt kan du bifoga de skannade PDF-filerna till de manuella poster som du skapat i EndNote.

  När du har källan i form av en skannad PDF rekommenderar vi starkt att du konverterar den skannade PDF-filen till en äkta PDF. Det innebär att du konverterar den skannade PDF-filen (i princip en bild) till en äkta PDF, som är ett textdokument. Detta i sin tur innebär att när du bifogar denna äkta PDF :en till ditt EndNote-bibliotek kommer EndNote att indexera PDF-texten och göra hela innehållet i PDF: en sökbart i EndNote. Detta utökar naturligtvis din kunskapsbas dramatiskt.

  Vi rekommenderar att du använder Finereader för att konvertera din skannade PDF till en äkta PDF, eftersom Finereader är ett av de ledande programmen för optisk teckenigenkänning (OCR).

  Varför FineReader

  ABBYY FineReader ) är ett system för optisk teckenigenkänning (OCR). Det omvandlar skannade dokument, PDF-filer och bilddokument (inklusive digitala foton) till redigerbara och sökbara dokument. ABBYY FineReader kan automatiskt känna igen och bearbeta dokument med valfri kombination av 198 språk och ger fullständigt stöd för ordlistor för 53 languages. Programvaran finns tillgänglig för Mac- och Windows-datorer.

  ABBYY FineReader kan analysera dokument när bilderna/dokumenten skannas in i programmet eller genom att analysera befintliga bilder eller PDF-filer.

  Grundläggande OCR-funktioner i ABBYY:

  • Innan OCR utförs analyserar programmet hela dokumentets struktur och identifierar de områden som innehåller text, bilder, tabeller och/eller streckkoder
  • Resultatet av igenkänningen visas sedan i textfönstret
  • Osäkra tecken markeras i detta fönster och användaren kan lokalisera eventuella fel och snabbt korrigera dem i ABBYY FineReader

  Eftersom de resulterande filerna är redigerbara och sökbara kommer forskarna att kunna

  • Bifoga filen till en referens i EndNote
  • Kopiera och klistra in textavsnitt
  • Sök i texten i PDF-läsare eller ordbehandlingsprogram
  • Inläsning av texten i analysprogram som NVivo
  • Göra information mer lättillgänglig genom att skapa sökbara dokument