Hoppa till innehåll
Hem » ChemDraw® and EndNote

ChemDraw® and EndNote

  Det handlar om att få tid för den egentliga forskningen. När du skriver dina publikationer måste du fokusera på det som är viktigt och använda hjälp för resten. ChemDraw och EndNote kan användas tillsammans för att hantera referenser och citat i vetenskapliga dokument och frigöra den tid du behöver.

  Från EndNote till ChemDraw till ditt dokument

  Du kan använda båda verktygen tillsammans genom att följande steg: 

  1. In EndNote, locate the reference you want to cite in your ChemDraw document and copy the reference (e.g., select the reference and use the “Copy” command or keyboard shortcut). 
  1. I ChemDraw skapar du din kemiska struktur eller ditt diagram. 
  1. Go to the location in your ChemDraw document where you want to insert the reference and paste the reference you copied from EndNote (e.g., use the “Paste” command or keyboard shortcut). 
  1. Ta bort all information som du inte behöver (t.ex. författarnamn, publiceringsdatum, sammanfattningar) i den inklistrade referensen och lämna endast relevant information kvar (t.ex. titel, tidskriftsnamn, volym, sidnummer). 
  1. Formatera referensen manuellt i enlighet med din citeringsstil (t.ex. kursivera tidskriftsnamn, använd förkortade titlar osv.).
  1. I ditt ChemDraw-dokument lägger du till ett referensnummer eller en citatmarkör för att ange var referensen kommer att visas i bibliografin. 
  1. I ditt EndNote-bibliotek skapar du en bibliografi som innehåller den referens som du citerade i ditt ChemDraw-dokument. 
  1. Kopiera den formaterade bibliografin från EndNote och klistra in den i ditt slutdokument (t.ex. Word-dokument, LaTeX-fil). 

  Genom att använda EndNote och ChemDraw tillsammans kan du enkelt citera referenser i dina kemiska strukturer och diagram samtidigt som du behåller kontrollen över formateringen och organisationen av din bibliografi.

  Från ChemDraw till EndNote till ditt dokument

  You can also copy chemical structures or diagrams from ChemDraw into your EndNote library. Here’s how: 

  1. Skapa den kemiska strukturen eller diagrammet som du vill lägga till i ditt EndNote-bibliotek i ChemDraw.
  1. Select the chemical structure or diagram, and copy it to your clipboard (e.g., use the “Copy” command or keyboard shortcut). 
  1. I EndNote öppnar du den referens som du vill bifoga den kemiska strukturen eller diagrammet till. 
  1. In the reference editing window, go to the “Figure” field (or create a new field if necessary). 
  1. Paste your clipboard’s chemical structure or diagram into the “Figure” field. 
  1. Optionally, add a caption or description of the figure in the “Caption” field. 
  1. Spara ändringarna i referensen. 
  1. Figuren och bildtexten kommer att inkluderas när du infogar referensen i ett dokument (t.ex. i Microsoft Word). 

  Observera att möjligheten att lägga till figurer till referenser kan bero på vilken version av EndNote du använder. Dessutom kan strukturer eller diagram som du kopierar från ChemDraw klistras in i EndNote som en bildfil. Senare kan du behöva justera figurens storlek och position i referensredigeringsfönstret.