Hoppa till innehåll
Hem » Så här infogar och redigerar du sekundära eller indirekta hänvisningar i Word med hjälp av EndNote

Så här infogar och redigerar du sekundära eller indirekta hänvisningar i Word med hjälp av EndNote

  Secondary sources

  This article explores how to seamlessly insert and manage secondary citations in Microsoft Word using EndNote.

  Vad är sekundära eller indirekta hänvisningar?

  In scholarly work, a primary source refers to original content, while a secondary source refers to content that was first reported in another source. Secondary sources are typically used when the original work is:

  • Slutsåld från tryckeriet
  • Ej tillgänglig
  • Finns endast på ett språk som du inte förstår

  Image from Wikipedia – Secondary sources

  Enligt god vetenskaplig praxis är det bäst att hitta och citera primärkällan direkt när det är möjligt. Det finns dock situationer där det är nödvändigt att hänvisa till en sekundär källa.

  Tips för hänvisning till sekundära källor

  • Try to locate the Primary Source
   Whenever feasible, find and read the original research directly. If you encounter a secondary source, try to trace it back to the primary source.
  • If the primary source’s publication year is known, include it in the text citation.
   If the year of the primary source is unknown, omit it from the in-text citation.
  • In-Text Citations
   In the text, identify the primary source and write “as cited in” followed by the secondary source that you used: (Amati, 1615, as cited in Lach and Van Kley, 1993, p. 509).
  • Reference List Entries
   In the reference list, provide an entry only for the secondary source you used.

  Exempel i APA- och MLA-stil

  APA Stil

  Antag att du läste ett arbete av Lyon et al (2014) där Rabbitt (1982) citerades, men att du inte hade tillgång till Rabbitts arbete direkt. Här är hur du skulle citera det:

  • Lägg till "som citerad i" före den sekundära källan
  • In-text citation: (Rabbitt, 1982, som citerad i Lyon et al., 2014, s. 204)
  • Referenslista: Endast Lyon et al:s arbete visas i referenslistan.

  MLA Stil

  I MLA citeras sekundära källor på olika sätt. Om du hittade information i en källa som du inte har läst men upptäckte att den nämndes i ett annat arbete ska du följa dessa riktlinjer:

  • Add “qtd. in” (meaning “quoted in”) before the secondary source, i.e. “Sentence with original Author Last name (qtd. in secondary source Author Last name Page no).”
  • In-text citat: Enligt Rushdie är myter "the waking dreams our societies permit" (qtd. i Mann 835)
  • Referenslista: Endast Manns arbete förekommer i referenslistan.

  Kom ihåg att ett bra forskningsarbete bygger på att du använder källor som du har läst. Sekundära citat bör användas sparsamt, och när det är möjligt bör du söka upp och citera den primära källan direkt.

  For more detailed guidelines, consult the official style manuals for each citation style. Google “secondary citations APA style”.

  Så här infogar och redigerar du sekundära citat i Word med hjälp av EndNote

  När du skriver akademiska uppsatser är det viktigt att du anger dina källor korrekt. Ibland får du information indirekt - genom sekundära källor. Dessa sekundära citat hänvisar till innehåll som ursprungligen rapporterades i ett annat arbete. I den här artikeln går vi igenom hur du infogar och redigerar sekundära citat i Microsoft Word med hjälp av EndNote.

  Steg-för-steg-guide

  Följ dessa steg för att införliva sekundära citat i ditt Word-dokument:

  1. Öppna ditt EndNote-bibliotek
   Starta EndNote och öppna ditt referensbibliotek, där du har lagrat dina citat.
  2. Öppna ditt Word-dokument
   Öppna det Word-dokument där du vill lägga till en hänvisning.
  3. Insert the Citation
   – Click the “Insert Citation” button in the Word [EndNote] Menu.
   – In the EndNote Find & Insert My References window, search for the Author, Title or Year of the work you want to cite.
   – Choose the desired citation and click “Insert”.
   – The citation will appear where you left your cursor, and the reference list entry will automatically generate at the end of your document.
  4. Editing the Secondary Citation
   – To modify a secondary citation (e.g., adding “as cited in”, page numbers, etc.), Right-click the in-text citation in your document and choose Edit Citation -> More, from the popup menu.
   – Enter i.e. “Rabbitt, 1982, as cited in ” (note space at the end) in the Prefix field, and “204” in the Pages field, and click the Ok button.
   – Please note that some styles do not allow or do not work with the Pages field. You can add “, p. 204” in the Suffix field in these cases.
  EndNote - How to insert and edit a secondary source citation