Hoppa till innehåll
Hem » Bedömning av Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM)

Bedömning av Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM)

    STEM-bedömning innebär att man utvärderar och mäter elevernas kunskaper, färdigheter och förmågor inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik (STEM). Det hjälper till att bedöma förståelse, informera om undervisningsmetoder och utvärdera läroplanens effektivitet.

    Vanliga typer av STEM-utvärderingar är traditionella tester/prov, prestationsbaserade utvärderingar, portföljer/projekt, praktiska utvärderingar, problemlösningsuppgifter och samarbetsutvärderingar. Dessa bedömningar sträcker sig från skriftliga prov till praktiska projekt och syftar till att bedöma kunskap, praktiska färdigheter, problemlösningsförmåga och lagarbete. STEM-utvärderingar genomförs på olika utbildningsnivåer och ger värdefulla insikter för lärare att stödja elevernas lärande och framsteg.

    WirisQuizzes är ett plugin för Learning Management Systems (LMS) som revolutionerar STEM-utvärderingar online. Tillsammans med MathType är detta ett mycket kraftfullt verktyg. Det förenklar processen för lärarna genom att automatisera betygsättningen och göra det möjligt att lägga till slumpmässiga variabler i frågorna. Denna integration frigör mer tid för lärare att fokusera på innehåll och elevernas framsteg.

    Or have a look at our other scientific writing tools here.