Hoppa till innehåll

Matematik och tekniska beräkningar

Mathcad Prime 8

Mathcad väljs av de flesta företag på marknaden för beräkningar av högsta kvalitet för att verifiera och validera tekniska designberäkningar. Detta mjukvaruverktyg, synonymt med professionell men lätt att följa teknisk dokumentation, är en världsledande beräkningsprogramvara. Alfasoft kan tillhandahålla licenser, teknisk support, administration och skräddarsydd utbildning för alla dina beräkningar och Mathcad behov.

Altair Compose

Analyzing data, developing algorithms, or creating models – Altair Compose is designed to bring your ideas forward.

An environment for doing math calculations, manipulating, and visualizing data, programming, and debugging scripts useful for repeated computations and process automation. Altair Compose allows users to perform a wide variety of math operations including linear algebra and matrix manipulations, statistics, differential equations, signal processing, control systems, polynomial fitting, and optimization.