Hoppa till innehåll

Delphi 12.1 Athens

Delphi is the fastest way to build apps for Windows, Linux, Mac, iOS and Android.

Delphi is the nimble Object Pascal IDE and component library for cross-platform native application development you’ve come to expect. Write, compile, package and deploy enterprise-grade, cross-platform native applications with flexible cloud services and broad IoT connectivity from the first IDE with integrated Windows 10 Desktop Bridge packaging. Compile native applications for Linux and Windows servers and reach the widest audience with App Store support for Windows 11, macOS, iOS and Android – all from a single code base.

Key features in Delphi:

Cross-Platform Development:

 • Delphi allows developers to write code once and deploy it across multiple platforms, including Windows, macOS, iOS, Android, and Linux.
 • With a single codebase, you can create native applications for various operating systems.

Features and Enhancements

 • VCL Styles: Design-time support for VCL styles enables rapid UI prototyping with instant visual updates.
 • Linux Support: Develop both server and FireMonkey GUI apps for Linux.
 • Windows 11 Compatibility: Modernize VCL apps for Windows 11 using up-to-date UI controls, WinRT APIs, and HighDPI features.
 • User Experience Improvements: New native-looking Welcome Page, customizable layout, and content.
 • Android Development: Supports Android 34 APIs, latest billing APIs, AndroidX libraries, and multiple classes.dex files.
 • Remote Desktop Collaboration: Collaborate with remote teams using VCL and IDE.
 • High DPI & 4K: Full IDE support for High-DPI and 4K screens.
 • iOS and macOS: Includes a macOS 64-bit ARM compiler and toolchain for universal binaries, plus an iOS Simulator for macOS devices on ARM-64.
 • Data Connectivity: Connect to 20+ databases natively using FireDAC’s high-speed direct access.
 • Faster Coding: Smart code navigation, refactoring, auto code completion, and LSP awareness.
 • Cloud Integration: Invoke REST services or use AWS and Azure components with HTTPS and REST client libraries.
 • RAD Server: Simplify multi-tier enterprise REST API app server development and deployment with Swagger support.

Färre timmars kodning. Snabb kompilering. Lätt att förstå. Lätt att underhålla om och om igen.

Info

Om Delphi

Byggd för att hjälpa dig att frigöra kraften i dina drömmar

DESIGNA MED DELPHI

Designa attraktiva användargränssnitt för stationära och mobila appar med Delphi

 • Använd Delphis prisbelönta VCL-ramverk för Windows och FireMonkey (FMX) visuellt ramverk för plattformsanpassade användargränssnitt
 • Utnyttja grafiken i det hög-DPI-kompatibla IDEt på 4k+ skärmar
 • Välj bland VCL-stilar under designgfasen! Prototypa snygga användargränssnitt ännu snabbare genom att även i designfasen se hur dina stylade former och kontroller kommer att se ut när du kör.
 • FireMonkey-riktlinjer för designtid: Prototyp snabbare med visuella linjer och förbättrat marginal- och stoppningsstöd
 • Multi-monitor och multi-window förbättringar: designa och redigera kod för samma formulär samtidigt på multipla skärmar
 • Designa snabbt din master-responsiva UI-layout en gång och anpassa sedan enkelt plattforms- och enhetsspecifika vyer utan att duplicera designansträngningar.
 • Använd menyn för visuell design för att enkelt dra och släppa visuella och icke-visuella komponenter från paletten
 • Anslut användargränssnittselement till datakällor med LiveBindings Designer
Design desktop and mobile apps with Delphi

UTVECKLA MED DELPHI

Utveckla snabbare och smartare med Delphi

 • Använd det kraftfulla, mångsidiga och lättlästa Object Pascal-språket och anpassa IDE: en så att den passar din kodningsstil
 • Använd Code Insight för komplettering av kod via ett modernt språk serverprotokoll baserat på din kod medan bibliotek hjälper dig att koda snabbt och korrekt
 • Få tips och råd från inbyggda dokumentation under tiden du kodar
 • Håll utvecklingen uppdaterad med VCL -designer, Agile refactoring och Live Templates.
 • Integrera med versionskontrollsystem inklusive Git, Subversion och Mercurial
 • Snabba upp långsamma kompileringar med optimerade kompilatorer för varje plattform
Develop faster and smarter with Delphi

DEBUGGA

Debugga snabbare med RAD Studios integrerade inbyggda felsökning

 • Lägg till villkorliga brytpunkter för att snabbt pausa programkörning på en viss plats eller när ett visst tillstånd inträffar
 • Utforska hela samtalsstapeln för att spåra vägen den exekverande koden tog för att nå dess plats
 • Kontrollera det aktuella värdet på variabler medan ditt program pausar under felsökning
 • Håll Code Insight-kodavslutningen igång under felsökning
 • Felsök/debugga på vilken enhet som helst! Distribuera din app till alla iOS-, Android-, macOS- eller Linux -enheter och felsök som om den kördes lokalt.
 • Använd brytpunkter, stackutforskning, verktygstips och uttrycksutvärdering på lokala och avlägsna datorer med live felsökning på alla distributionsplattformar.
Debug faster

DISTRIBUERA

Kompilera och distribuera högpresterande integrerade appar med Delphi

 • Tillhandahåll dina appar för Windows 11 med integrerat MSIX-stöd!
 • Stöd för Microsofts WebView 2-kontroll (Edge Chromium) i WebBrowser-komponenten
 • Gå snabbt från Adhoc till App Store. Skapa snabbt programpaket som kan distribueras till Windows Store, Apple App Store och Google Play Store.
 • Kompilera för macOS (M-serien Apple Silicon) och använd det nya universalpaketet för inlämning av AppStore. Du kan nu kompilera för både befintliga Intel- och de nya M-serien macOS-processorer (Apple Silicon).
 • Kompilera för Android API 30! Android API och bibliotek uppdaterade - API 30, Google Play V3, Android X. Håll dig uppdaterad med de senaste kraven för Android när plattformen utvecklas. - Detta inkluderar senaste fakturerings-API
 • Definiera filer som ska distribueras efter plattform och konfiguration. Identifiera inom varje projekt vilka filer som ska distribueras baserat på målplattformen (Windows, macOS, Android, iOS, Linux) och skapa konfigurationer för Debug eller Release.
 • Distribuera enkelt filer direkt till Windows, macOS, Android, iOS och Linux från Delphi IDE
Compile and deploy native apps

DELPHI KODKVALITÉ

Förbättra kvalitén på din kod med Delphi

 • Hitta kodningsfel automatiskt och lös dem med Fast Error Insight
 • RTL Kvalitetsfokus: TZipFile, 64bit förbättringar för stora datastrukturer, Bluetooth LE Record Helper för TDateTime i System.DateUtils.
 • Använd inbyggd refactoring för att effektivisera, förenkla och förbättra både prestanda och läsbarhet för din applikationskod
 • Dra nytta av väl testade och mycket optimerade plattformsoberoende bibliotek för att snabbt bygga bättre kod.
 • Skapa enhetstester för all din kod med hjälp av de integrerade DUnit- och DUnitX -ramarna.
 • Dyk in i ditt projekt utan att avbryta applikationsflödet genom att lägga till live-inloggning med CodeSite Logging.
 • Använd Visual Studio Code för att redigera Delphi -källan med fullständig kodfyllnad
 • LSP-medvetenhet om Inkludera filer och automatisk omstart av LSP-servern.
 • Automatisk kodfyllnad med Tab -tangenten
Improve your code quality with Delphi

SAMARBETA

Samarbeta bättre med Delphi Teamwork och Remote Desktop funktioner

 • Använd förbättrat fjärrskrivbordsstöd (för VCL och IDE) för att samarbeta på distans med ditt team
 • Spåra och hantera ändringar snabbt med hjälp av versionskontrollsystem inklusive Subversion, Git och Mercurial-arkiv
 • Navigera enkelt i ändringar och historik med fliken Historik i kodvisaren med den inbyggda skillnadsvisaren
 • Använd Delphi-kommandoradskompilatorer perfekta för att snabbt integrera i kontinuerliga byggkonfigurationer med stöd för MSBuild
Collaborate with Delphi teamwork

UTÖKA

Förbättra Delphi IDEet med hundratals komponenter

 • Använd GetIt Package Manager för att snabbt förbättra funktionaliteten i dina applikationer genom att ladda ner och integrera nya komponenter.
 • Utöka IDE med verktyg och komponenter från Embarcadero Technology Partners
 • Använd kraftfulla integrerade verktyg och komponenter som Beyond Compare, FastReport, TeeChart, InterBase, IP*Works och CodeSight!
 • Förläng IDEt ännu mer med tillägg och plugins från dussintals tredje parter och anpassa IDEt så att det fungerar
Extend Delphi

Nyheter

RADStudio12.1

Delphi 12.1 Now Available!

Embarcadero Technologies announces the General Availability of Delphi 12.1.

Delphi 12.1 primarily focus on improving the quality of the new features in RAD Studio 12, addressing regressions, and focusing on customer-reported issues.

New Features in Delphi 12.1

Split Editor Views in RAD Studio IDE

In RAD Studio 12.1, the IDE supports split editor views: multiple editors side by side, above and below each other. Split editors allow the same file to be edited next to itself, allowing you to edit the same file in multiple locations and to keep both a design and a code view on screen.

Android API Level 34 and Improved Deployment

RAD Studio 12.1 is updating the supported Android API to level 34. This has been done in advance of the August 2024 deadline for Google Play Store app submission, which will require API Level 34. This change required updates to the Android SDK, the introduction of some additional Android platform tools, an update of the Java runtime, and improvements to the app packaging process.

Quality Improvements in Delphi 12.1

Delphi LSP Quality and Improvements

In 12.1, we added the ability to customize the behavior of specific keystrokes when code completion is shown, both when shown normally and when auto-invoked, as well as making auto-showing completion work smoothly. This will let customers configure completion to match your preferred behavior. We have also reworked auto-invoke and added a number of improvements to Delphi LSP overall.

VCL and FireMonkey Quality

RAD Studio 12.1 has dozens of improvements to both the VCL and FireMonkey libraries, with specific focus on features introduced in RAd Studio 12.0. New foundation improves performance and quality in rendering graphics and UI controls across all target platforms.

Data Access Quality and Supported Database

Besides a large number of improvements to the database libraries, the REST client library and other areas of the runtime library, FireDAC adds official support for Firebird version 5 and PostgreSQL version 16

Contact Alfasoft today to get your 12.1 version of RAD Studio / Delphi /C++Builder.

What is new in Delphi 12

This is a summary of the key features introduces in Delphi 12. The following sections offer more details, but it’s good to start with a summary:

 • Delphi language additions including multiline string literals, to address some relevant customer requests
 • Skia support in FireMonkey, offering higher performance and quality in rendering graphics and UI controls across all target platforms, with the adoption of a new foundation for FireMonkey
 • A reworked MDI and a new tabbed UI architecture for VCL to help our customers modernize their existing applications, adding support for HighDPI and styling to existing programs with minimal effort on their side
 • A new FireDAC Query by Example (QBE) component for easier data filtering and a new JSON wizard for Delphi to add a mapping of the data in the popular JSON format to objects, like we have for XML
 • Many IDE productivity and quality improvements, to make it easier and faster to use RAD Studio for every day tasks
 • Support for smart IDs in RAD Server, to make customer’s hosted REST APIs more powerful and flexible, while maintaining RAD Server easy-of-use

Delphi 12 – New features deepdive

Delphi Additions

On the Delphi compiler side, 12.0 adds a few small but nice extensions, including the support for long string literals, multiline string literals, limited by triple quotes, to allow easier embedding of SQL, HTML, JSON, XML and similar multi line text within an application source code. You can read more about this feature in this preview blog post: https://blogs.embarcadero.com/yukon-beta-blog-delphi-language-modernizing-string-literals/. The Delphi 12 compiler also offers a weak type alias definition for NativeInt, for enhanced Win32/Win64 compatibility, better support for NaN floating point number comparisons, and the disabling of floating-point exceptions on all platforms.

screenshot 2023 11 06 at 10 36 43 pm

In terms of platform support, Delphi 12.0 offers compatibility for the Android API level 33, which is a Google requirement for the Play Store app submission.

FireMonkey and Skia as a New Foundation

In terms of UI libraries the most significant set of improvements in RAD Studio 12.0, for both Delphi and C++Builder, comes from the integration of the very popular cross platform rendering engine Skia, in FireMonkey. This is done by integrating the Skia4Delphi open source project, but also extending it with Vulkan support, support for effects and filters with the Skia Shading Language, a WebP Encoder, printer support, and printing to PDF. 

RAD Studio Skia support includes direct APIs, specific UI controls (TSkAnimatedImage, TSkLabel, TSkPaintBox, and TSkSvg), and the automatic mapping of FireMonkey UI controls UI rendering via Skia. In general terms, Skia improves the quality of the rendering and the performance. Notice that the same Skia UI controls are also available in the VCL windows library.

screenshot 2023 11 06 at 10 35 12 pm

Outside of Skia support, which offers a new solid foundation for the future of the library, we have improved our Android support matching many recent platform enhancements, added split screen support, to allow FireMonkey application to work in a side-by-side pane on both iOS and Android, and extensively  reworked the text input capabilities of the single-line TEdit and multi-line TMemo controls. 

Another significant improvement to the IDE, for FireMonkey development, is the introduction of a wizard to generate icons and splash screens at all of the resolutions, required by Apple and Google, starting from a single SVG image and the support for Android’s adaptive icons, as you can read in https://blogs.embarcadero.com/multi-device-icon-generator/

screenshot 2023 11 06 at 10 33 40 pm

VCL Modernization with MDI and Tabbed UI architecture

We have been doing VCL modernization work to help our customers migrate their existing applications (often very large and well established in their target industry). In 12.0 the focus is on keeping alive the old fashioned, but still popular, MDI (Windows’ Multi Document Interface) model. With the new release customers will be able to adopt full HighDPI support for MDI applications and also adopt VCL styles. We’ll allow our customers to bypass platform issues caused by the fact Microsoft has been neglecting support for MDI in recent years.

screenshot 2023 11 06 at 10 35 37 pm

In addition, RAD Studio 12.0 introduced a new tab-based UI (like the one from Google Chrome and many other popular apps) as an easy migration from MDI or a brand new model, with the new TFormTabsBar control. The VCL library has improvements in futons management for High DPI screens.

As part of the VCL improvements, the new release is introducing a number of new designers to help simplify the work: There is a new string list editor, a multiline string editor, and quick configuration dialogs for buttons, radio groups and panels. Some of these handy tools were originally part of KSVC (Konopka Signature VCL Controls) and are now available to anyone, even without installing this add-on control pack.

screenshot 2023 11 06 at 10 34 23 pm

Besides the core RTL definitions, we have created a new set of units with the complete Windows API headers converted to Object Pascal, to make it easier for Delphi developers to call any Windows platform API we don’t expose in our component libraries. This API conversion includes 311 Delphi header files with 41 MB of code, covering the entire platform API provided by Microsoft.

Additionally, we have improved the Edge browser integration with new interfaces, properties and events, matching the improvements to the platform WebView 2 control since our last release. Further improvements in the VCL with noticing are an extremely flexible TControl enumerator, Desktop Windows Manager (DWM) enhancements, and changes to Double Buffering mode.

New In Delphi RTL, Data, and Other Areas

There are many improvements in other Delphi core runtime libraries, leveraged also by C++ Builder. For our flagship database access library, FireDAC, we have added support for the classic QBE mode (Query-By-Example) which allows the development of a UI for entering simple data filtering criteria. 

In addition, FireDAC components offer some additional functionality to help developers improve their application security, by limiting the type of SQL commands for a specific query control, forbidding multiple commands, and blocking further SQL changes. These improvements offer developers the ability to improve the application security if used alongside other industry best practices.

RAD Studio 12.0 also introduces a new JSON mapping wizard, which can generate classes matching a JSON data structure and proper reading and writing code to read the JSON in a set of objects and stream it out to a new file. 

screenshot 2023 11 06 at 10 36 07 pm

RAD Studio IDE Improvements

There are many relevant changes in the IDE. 

The first is a new UX for the feature installer, used for the initial product installation or to add features and platforms later on. This dialog box has been completely redesigned in behaviour and in the UI, using modern VCL controls, which improves the first impression of the product for new users. It’s easier to use because all major installation options including extra addons are on one page, unlike the previous multi-step design. The new dialog also offers better error information, in case of installation problems.

screenshot 2023 11 06 at 10 49 13 pm

The IDE has now syntax highlighting in many secondary windows, like the call stack and structure view. There are also improvements in source code searches, in the way the navigation toolbar works, and in the use of multiple edit windows, plus many other small tweaks.

Besides the introduction of Visual Assist integration for C++Builder, we have also done further improvements in the DelphiLSP support used for Code Insight. For example, code completion now includes language keywords, and code templates are shown in contextually correct areas of code during completion, as well as having better support for generics and completing arrays or array types.

Finally, the RAD Studio further extends the new ToolsAPI for the code editor to let customers and third party vendors create more flexible plug-ins for our IDE.

RAD Server and InterBase

There are some notable improvements for RAD Server, our REST server API hosting platform. The most significant change is the ability to easily support a smart ID model, using a standard library to define better identifiers for resources exposed by the server. RAD Server also offers better performance, data paging improvements, better session authentication and overall quality.

Finally, the new version of RAD Studio includes the developer edition and the embedded versions of recently released InterBase 2020 Update 5.

Quality, Quality, Quality

In addition to the features highlighted above, the release has been focused on quality work in multiple subsystems, starting with the IDE, but including also the Delphi RTL libraries, the VCL UI library, the FireMonkey cross-platform library, FireDAC and other data access layers, HTTP client and server components and RAD Server.

In RAD Studio 12, we implemented fixes for 1,027 issues reported by customers on Quality Portal (quality.embarcadero.com), addressing 877 public bug reports and implementing 150 customer requests for new features.

Ready to Go

Product trials for RAD Studio, Delphi and C++Builder 12 are now available and the updated product builds are live in the online store. Customers on Update Subscription can download and install RAD Studio 12 today using their existing license and will receive an email announcing the new release availability. Downloads are available in the customers portal at https://my.embarcadero.com.

For more information, you can check the following links:

Kampanj

Delphi celebrates 29th anniversary

With the celebration of Delphi turning 29 we are running a special offer which includes the entire product line – Delphi, C++Builder, and RAD Studio with a great discount. Keep your eyes open for upcoming campaign.

RAD Studio version 12 was recently launched with hundreds of new features including:

 • Target the latest platform versions
 • Supercharge your productivity with Visual Assist integration for C++
 • Enable amazing graphics with SKIA for FMX
 • Modernize your apps with an updated VCL
 • And so much more…

Learn more about the new features on our RAD Studio product page.
Place your order in our webshop or by contacting Alfasoft.

You can purchase your Delphi/C++Builder/RAD Studio license in our webshop. You can also send your order as an email to info@alfasoft.com.

Systemkrav

Systemkrav

Delphi 12 Alexandria

Minimikrav för maskinvara

 • 1.8 GHz eller snabbare processor
 • 3 GB RAM. 8 GB RAM rekommenderas.
 • Mellan 6 GB och 60 GB tillgängligt diskutrymme. Användning av en SSD rekommenderas starkt.
 • DirectX 11-kapabelt grafikkort som körs på 1440×900 vertikal upplösning rekommenderas.
 • Windows 10 Anniversary Edition rekommenderas och krävs för utveckling för Windows 10 Store.

Operativsystem krav

 • Windows 10

Du kan också installera RAD Studio på en virtuell maskin som kör en av de versioner av Windows som stöds i en icke-Windows-miljö (t.ex. macOS). För att utveckla FireMonkey-projekt måste din virtualiseringsprogramvara ge direkt åtkomst till host-GPU:n.

Krav för målplattformar som stöds

64-bitars Windows - Datorer och surfplattor med Intel/AMD-processorer som kör någon av följande versioner av Windows

 • Windows 7 (SP1+)
 • Windows 10
 • Windows Server 2016
 • Windows Server 2019
 • A 64-bit 32-bit PC.

OS X - En Intel-baserad Mac med mer än 2 GB RAM som kör någon av följande versioner av macOS:

 • OS X 10.15 Catalina
 • OS X 11 Big Sur

iOS - En iOS-enhet som kör någon av följande versioner av iOS:

 • iOS 14

Alla krav för stöd för macOS

 • Xcode, version 10.12 eller senare.
 • Medlemskap i Apple Developer Program.

Android - En Android-enhet som körs på Arch64-processorer eller ARMv7-processorer med NEON-stöd.

 • En 64-bitarsversion av Windows för utveckling.
 • Android-telefoner och surfplattor med någon av följande versioner av Android:
 • Oreo (8.1)
 • Pie (9)
 • Android (10)
 • Android (11)

Linux (endast Delphi) - 64-bitars Linux som kör någon av följande distributioner:

 • Ubuntu Server (Ubuntu 18.04 LTS)
 • Ubuntu Server (Ubuntu 20.04 LTS)
 • RedHat Enterprise Linux (version 8)
 • Windows 10-dator med WSL2 (Windows Subsystem for Linux)

JRE installeras automatiskt om du väljer att installera stöd för Android-målplattformen.

Delphi-installationen innehåller en del ytterligare programvara. Delphi gör det också möjligt att installera andra tilläggsprogram efter installationen. För mer information om ytterligare programvara, se Tilläggsprogram från tredje part.

Du måste ha .NET Framework 4.5 eller senare installerat på din dator för att kunna installera C++Builder. Om installationsprogrammet inte kan hitta .NET Framework 4.5 eller senare installerat på din dator uppmanas du att hämta och installera det för att fortsätta med RAD Studio-installationen.

Licens

Licensalternativ för Delphi

Delphi License Options Matrix
Delphi license options comparison matrix

Se Delphi full Feature Matrix för en mer detaljerad jämförelse.

Support

Delphi Support

Det är möjligt att köpa support och underhåll för alla Embarcadero-produkter. Embarcadero support och hjälp hittar du på följande länkar:

Alfsoft tillhandahåller teknisk support till alla Embarcadero-kunder. Beskriv ditt problem så detaljerat som möjligt när du kontaktar vår support. Kom ihåg att alltid informera om din produktversion och ditt operativsystem (både plattform och version). Du hittar instruktioner för support här (https://www.alfasoft.com/en/support.html).