Hoppa till innehåll

RAD Studio 12.1 Athens

RAD Studio är den kompletta utvecklingssviten för Windows, Linux, Mac, iOS och Android

RAD Studio är samma ultrasnabba plattformsoberoende Native App IDE med flexibla molntjänster och bred IoT-anslutning som du känner, med mycket mer inpackat. Den första IDE som erbjuder .appx-paketskapande för Windows App Store. Nå den bredaste publiken med App Store-stöd för Windows 10, macOS, iOS och Android – allt från samma inbyggda kodbas.

RAD Studio hjälper dig:

 • Bygga appar för Windows, Mac, Android och iOS med en och samma kodbas
 • Skapa Linux och Windows serverapplikationer
 • Bygga 64-bitars Windows-program och parallellisera befintlig kod
 • Binda objekt och dataset med LiveBindings
 • Få universell databasanslutning för företag med FireDAC
 • Modernisera Windows-programmen med nya komponenter och stilar
 • Utöka Windows applikationer med mobil och "wearable" companion appar
 • Få tillgång till molnbaserade BaaS- och REST-tjänster
 • Implementera enkelt tillståndslös, vilsam, skalbar och säker nyckelfärdig mellanprogramvara för att mobilisera Enterprise appar
 • Få en snabb start och snabbt resultat

Bygg appar 5 gånger snabbare med en kodbas för Windows, Android, iOS, macOS och Linux!

Info

Om RAD Studio

DESIGN

Designa attraktiva användargränssnitt för stationära och mobila appar med RAD Studio

 • Use RAD Studio’s award-winning VCL framework for Windows and FireMonkey (FMX) visual framework to create cross-platform responsive user interface’s.
 • Utnyttja grafiken i det hög-DPI-kompatibla IDEt på 4k+ skärmar
 • Välj bland VCL-stilar under designgfasen! Prototypa snygga användargränssnitt ännu snabbare genom att även i designfasen se hur dina stylade former och kontroller kommer att se ut när du kör.
 • Applikationspattformen FireMonkey hjälper till att ta fram prototyper snabbare med visuella linjer och förbättrat marginal- och stoppningsstöd vilket förbättrar designtiden.
 • Multi-monitor och multi-window förbättringar: designa och redigera kod för samma formulär samtidigt i flera fönster.
 • Rapidly design your master responsive user interface layout once, then easily customise platform-and-device-specific views without duplicating design effort.
 • Använd menyn för visuell design för att enkelt dra och släppa visuella och icke-visuella komponenter från paletten
 • Anslut användargränssnittselement till datakällor med LiveBindings Designer
Design beautiful desktop and mobile apps.

UTVECKLING

Utveckla snabbare och smartare med RAD Studio

 • Snabba upp långsamma kompileringar med optimerade kompilatorer för varje plattform
 • C++ kodformaterare: Automatisera layouten för din C++-kod med hjälp av Clang-baserade kopilator.
 • Anpassa IDE för två robusta och kraftfulla språk (Delphi och förbättrad C++) och din kodningsstil.
 • Använd Code Insight för komplettering av kod via ett modernt språkprotokoll baserat på din kod och bibliotek för att hjälpa dig att koda snabbt och exakt.
 • Få tips och råd från inbyggda dokumentation under tiden du kodar
 • Håll utvecklingen uppdaterad med VCL -designer, Agile refactoring och Live Templates.
 • Integrera med versionskontrollsystem inklusive Git, Subversion och Mercurial
Code faster and smarter with rad studio.

DEBUGGA

Debugga snabbare med RAD Studios integrerade inbyggda felsökning

 • Lägg till villkorliga brytpunkter för att snabbt pausa programexekveringar på en viss plats eller när ett visst tillstånd inträffar
 • Utforska din "call stack" för att spåra vägen den exekverande koden tog för att nå dess plats.
 • Kontrollera det aktuella värdet på variabler medan ditt program pausar under felsökning
 • Håll Code Insight code completion igång under debuggningsfasen.
 • Felsök/debugga på vilken enhet som helst! Distribuera din app till alla iOS-, Android-, macOS- eller Linux -enheter och felsök som om den kördes lokalt.
 • Använd brytpunkter, stackutforskning, verktygstips och uttrycksutvärdering på lokala och avlägsna datorer med live felsökning på alla distributionsplattformar.
Debug faster with RAD Studio.

DISTRIBUERA

Kompilera och distribuera högpresterande integrerade appar med RAD Studio

 • Tillhandahåll dina appar för Windows 11! Var redo för Microsofts nya version.
 • Stöd för Microsofts WebView 2 -kontroll (Edge Chromium) i WebBrowser -komponenten.
 • Skapa programpaket som kan distribueras till Windows Store (med Desktop bridge), Apple App Store och Google Play Store enkelt och snabbt.
 • Kompilera för macOS (M-serien Apple Silicon) och använd det nya universalpaketet för lansering på AppStore. Du kan nu kompilera för både befintliga Intel och de nya M-serien macOS-processorer (Apple Silicon).
 • Kompilera för Android API 30! Android API och bibliotek uppdaterade - API 30, Google Play V3, Android X. Håll dig uppdaterad med de senaste kraven för Android när plattformen utvecklas. - Detta inkluderar det senaste fakturerings-APIt.
 • Definiera filer som ska distribueras efter plattform och konfiguration. Identifiera inom varje projekt vilka filer som ska distribueras baserat på målplattformen (Windows, macOS, Android, iOS, Linux) och skapa konfigurationer för Debug eller Release.
Compile and deploy native apps.

KODKVALITÉ

Förbättra kvaliteten på din kod med RAD Studio

 • Hitta kodningsfel automatiskt och lös dem med snabb Error Insight.
 • C++ verktygskedjeförbättringar med omarbetade Delphi-stil RTTI för C++ -typer, inklusive användning av typid på Delphi-stilstyper.
 • RTL Kvalitetsfokus: TZipFile, 64bit förbättringar för stora datastrukturer, Bluetooth LE Record Helper för TDateTime i System.DateUtils.
 • Förbättrad C++ - stil RTTI för Delphi -typer.
 • CMake kvalitetsförbättringar och kraftigt förbättrade undantagshantering på både Win32 och Win64.
 • Använd inbyggd refactoring för att effektivisera, förenkla och förbättra både prestanda och läsbarhet för din applikationskod.
 • Dra nytta av väl testade och mycket optimerade plattformsoberoende bibliotek för att snabbt bygga bättre kod.
 • Skapa enhetstester för all din kod med hjälp av de integrerade DUnit- och DUnitX -ramarna.
 • Dyk in i ditt projekt utan att avbryta applikationsflödet genom att lägga till live-inloggning med CodeSite Logging.
 • Använd Visual Studio Code för att redigera Delphi -källan med fullständig kodfyllnad
 • LSP-medvetenhet om Inkludera filer och automatisk omstart av LSP-servern.
 • Automatisk kodfyllnad med Tab -tangenten.
Improve the quality of your code with RAD Studio.

SAMARBETA

Samarbeta bättre med RAD Studio Teamwork och funktioner för fjärrskrivbord

 • Använd förbättrat fjärrskrivbordsstöd (för VCL och IDE) för att samarbeta på distans med ditt team.
 • Spåra och hantera ändringar snabbt med versionskontrollsystem inklusive Subversion, Git och Mercurial -arkiv
 • Navigera enkelt i ändringar och historik med fliken Historik i kodvisaren med den inbyggda skillnadsvisaren
 • Förvandla dokumentation till omedelbar online-hjälp för dig och ditt team.
 • Använd RAD Studio-kommandoradskompilatorer perfekta för att snabbt integrera i kontinuerliga byggkonfigurationer med vårt stöd för MSBuild- eller CMake-projekt.
Collaborate better with RAD Studio teamwork,.

UTÖKA

Förbättra RAD Studio IDEt med hundratals komponenter

 • Använd GetIt Package Manager för att snabbt förbättra funktionaliteten i dina applikationer genom att ladda ner och integrera nya komponenter.
 • Utöka IDE med verktyg och komponenter från Embarcadero Technology Partners.
 • Använd kraftfulla integrerade verktyg och komponenter som Beyond Compare, FastReport, TeeChart, InterBase, IP * Works och CodeSite!
 • Förläng IDE ännu mer med tillägg och plugins från dussintals partners och anpassa IDE för att fungera på ditt sätt.
 • Bygg för Internet Of Things genom att enkelt lägga till IoT -funktioner i RAD Studio IDE med över 50-talet IoT -komponenter tillgängliga GRATIS via GetIt.
Extend your RAD Studio with hundreds of components and add-ons.

Nyheter

RADStudio12.1

RAD Studio 12.1 Now Available!

Embarcadero Technologies announces the General Availability of RAD Studio 12.1, including Delphi 12.1 and C++Builder 12.1.

RAD Studio, Delphi and C++Builder 12.1 primarily focus on improving the quality of the new features in RAD Studio 12, addressing regressions, and focusing on customer-reported issues. At the same time, Embarcadero has completed the development of the new C++ Win64 Clang–based compiler and toolchain, which was previewed in 12.0.

New Features in RAD STUDIO 12.1

Modernized C++ Compilers and Toolchain – C++ Builder only

The first release of the new Clang-based C++ compiler for Win64, a high-quality toolchain with excellent STL support, 64-bit compiler and linker, great for building and linking large applications, integrating better with external libraries and C++ code. Includes full IDE integration and the ability to build VCL and FireMonkey apps, using FireDAC and other database and RTL libraries.

Split Editor Views in RAD Studio IDE – RAD Studio

In RAD Studio 12.1, the IDE supports split editor views: multiple editors side by side, above and below each other. Split editors allow the same file to be edited next to itself, allowing you to edit the same file in multiple locations and to keep both a design and a code view on screen.

Android API Level 34 and Improved Deployment – Delphi only

RAD Studio 12.1 is updating the supported Android API to level 34. This has been done in advance of the August 2024 deadline for Google Play Store app submission, which will require API Level 34. This change required updates to the Android SDK, the introduction of some additional Android platform tools, an update of the Java runtime, and improvements to the app packaging process.

Quality Improvements in RAD STUDIO 12.1

Improved Visual Assist Integration for C++Builder IDE – C++ Builder only

Visual Assist integration was introduced in 12.0 and has been significantly improved with a strong quality focus in 12.1, as well as expanding rename refactoring to rename across code and visual designers. It provides best-in-class code completion, code navigation and refactorings for C++ code; an amazing productivity boost.

Delphi LSP Quality and Improvements – Delphi only

In 12.1, we added the ability to customize the behavior of specific keystrokes when code completion is shown, both when shown normally and when auto-invoked, as well as making auto-showing completion work smoothly. This will let customers configure completion to match your preferred behavior. We have also reworked auto-invoke and added a number of improvements to Delphi LSP overall.

VCL and FireMonkey Quality – RAD Studio

RAD Studio 12.1 has dozens of improvements to both the VCL and FireMonkey libraries, with specific focus on features introduced in RAd Studio 12.0. New foundation improves performance and quality in rendering graphics and UI controls across all target platforms.

Data Access Quality and Supported Database – RAD Studio

Besides a large number of improvements to the database libraries, the REST client library and other areas of the runtime library, FireDAC adds official support for Firebird version 5 and PostgreSQL version 16

Contact Alfasoft today to get your 12.1 version of RAD Studio / Delphi /C++Builder.

We are very excited to announce the release of Delphi 12 Athens. The Delphi 12 Athens release is packed with exciting new features that are laying the foundation for the future of the product.

What is New in RAD Studio 12

This is a summary of the key features introduces in RAD Studio 12. The following sections offer more details, but it’s good to start with a summary:

 • Visual Assist integration in the IDE for C++Builder, providing best-in-class code completion, code navigation and rename refactoring for the C++ language
 • A preview of a significantly updated CLANG-based C++ compiler for Win64, to support the most recent C++ standard language features and offer a better integration with external libraries and C++ code
 • Delphi language additions including multiline string literals, to address some relevant customer requests
 • Skia support in FireMonkey, offering higher performance and quality in rendering graphics and UI controls across all target platforms, with the adoption of a new foundation for FireMonkey
 • A reworked MDI and a new tabbed UI architecture for VCL to help our customers modernize their existing applications, adding support for HighDPI and styling to existing programs with minimal effort on their side
 • A new FireDAC Query by Example (QBE) component for easier data filtering and a new JSON wizard for Delphi to add a mapping of the data in the popular JSON format to objects, like we have for XML
 • Many IDE productivity and quality improvements, to make it easier and faster to use RAD Studio for every day tasks
 • Support for smart IDs in RAD Server, to make customer’s hosted REST APIs more powerful and flexible, while maintaining RAD Server easy-of-use

RAD Studio 12 – Deepdive new features

Wonderful Things for C++

A significant focus of this release is on C++Builder and our C++ toolchain (available also in RAD Studio). The team has been focused on two key C++ improvements: modernizing our C++ compilers and toolchain, and providing amazing productivity with code completion as well as adding refactoring and navigations by integrating Visual Assist.

The C++ toolchain upgrade is an amazing overhaul of our C++ support. It includes not just a new version of Clang, but also the C and C++ runtime libraries and the STL (the C++ Standard Template Library) plus the linker and debugger. The goal of this large effort is to offer modern C++ standards, with the ability to run C++ code you find in recent libraries and projects, easily use third party libraries, leverage modern safe coding standards, have more performant apps and excellent debugging. It also aims to directly improve areas like linking and the STL, and moves to Windows platform standards such as using the COFF and PDB object and debug formats, potentially allowing you much wider compatibility with other tools. You can read more about this feature in this preview blog post: https://blogs.embarcadero.com/win64-clang-toolchains-in-rad-studio-12/

In 12.0, we are shipping a Preview of this new C++ toolchain, available as a command line compiler.  We’ll continue working on the IDE integration of this new C++ toolchain, in parallel with the existing C++ compilers, and on the integration with the Delphi libraries in RAD Studio, including the VCL and the FireMonkey UX libraries. We plan to make these updates available to customers on subscription as they become available. 

Another significant innovation for C++Builder in 12.0 comes from the integration of the Visual Assist technology to offer better Code Insight including code completion, code navigation and refactoring. These are key productivity tools that assist in common development tasks, from code completion which is invoked often while coding, to navigation which allows developers to easily find relevant parts of their code instead of manually searching a codebase, to refactorings which help code organization and safety. We’ll have a significant initial subset of the VA features available within RAD Studio, including finding symbols and references, showing the project Outline, navigating from implementation to declaration and back, and rename refactoring. You can read this teaser blog post about VA in C++Builder at https://blogs.embarcadero.com/yukon-beta-blog-c-and-visual-assist-in-rad-studio-12-0/ 

120 vafindref

Some Nice Delphi Additions

On the Delphi compiler side, 12.0 adds a few small but nice extensions, including the support for long string literals, multiline string literals, limited by triple quotes, to allow easier embedding of SQL, HTML, JSON, XML and similar multi line text within an application source code. You can read more about this feature in this preview blog post: https://blogs.embarcadero.com/yukon-beta-blog-delphi-language-modernizing-string-literals/. The Delphi 12 compiler also offers a weak type alias definition for NativeInt, for enhanced Win32/Win64 compatibility, better support for NaN floating point number comparisons, and the disabling of floating-point exceptions on all platforms.

screenshot 2023 11 06 at 10 36 43 pm

In terms of platform support, Delphi 12.0 offers compatibility for the Android API level 33, which is a Google requirement for the Play Store app submission.

FireMonkey and Skia as a New Foundation

In terms of UI libraries the most significant set of improvements in RAD Studio 12.0, for both Delphi and C++Builder, comes from the integration of the very popular cross platform rendering engine Skia, in FireMonkey. This is done by integrating the Skia4Delphi open source project, but also extending it with Vulkan support, support for effects and filters with the Skia Shading Language, a WebP Encoder, printer support, and printing to PDF. 

RAD Studio Skia support includes direct APIs, specific UI controls (TSkAnimatedImage, TSkLabel, TSkPaintBox, and TSkSvg), and the automatic mapping of FireMonkey UI controls UI rendering via Skia. In general terms, Skia improves the quality of the rendering and the performance. Notice that the same Skia UI controls are also available in the VCL windows library.

screenshot 2023 11 06 at 10 35 12 pm

Outside of Skia support, which offers a new solid foundation for the future of the library, we have improved our Android support matching many recent platform enhancements, added split screen support, to allow FireMonkey application to work in a side-by-side pane on both iOS and Android, and extensively  reworked the text input capabilities of the single-line TEdit and multi-line TMemo controls. 

Another significant improvement to the IDE, for FireMonkey development, is the introduction of a wizard to generate icons and splash screens at all of the resolutions, required by Apple and Google, starting from a single SVG image and the support for Android’s adaptive icons, as you can read in https://blogs.embarcadero.com/multi-device-icon-generator/

screenshot 2023 11 06 at 10 33 40 pm

VCL Modernization with MDI and Tabbed UI architecture

We have been doing VCL modernization work to help our customers migrate their existing applications (often very large and well established in their target industry). In 12.0 the focus is on keeping alive the old fashioned, but still popular, MDI (Windows’ Multi Document Interface) model. With the new release customers will be able to adopt full HighDPI support for MDI applications and also adopt VCL styles. We’ll allow our customers to bypass platform issues caused by the fact Microsoft has been neglecting support for MDI in recent years.

screenshot 2023 11 06 at 10 35 37 pm

In addition, RAD Studio 12.0 introduced a new tab-based UI (like the one from Google Chrome and many other popular apps) as an easy migration from MDI or a brand new model, with the new TFormTabsBar control. The VCL library has improvements in futons management for High DPI screens.

As part of the VCL improvements, the new release is introducing a number of new designers to help simplify the work: There is a new string list editor, a multiline string editor, and quick configuration dialogs for buttons, radio groups and panels. Some of these handy tools were originally part of KSVC (Konopka Signature VCL Controls) and are now available to anyone, even without installing this add-on control pack.

screenshot 2023 11 06 at 10 34 23 pm

Beside the core RTL definitions, we have created a new set of units with the complete Windows API headers converted to Object Pascal, to make it easier for Delphi developers to call any Windows platform API we don’t expose in our component libraries. This API conversion includes 311 Delphi header files with 41 MB of code, covering the entire platform API provided by Microsoft.

Additionally, we have improved the Edge browser integration with new interfaces, properties and events, matching the improvements to the platform WebView 2 control since our last release. Further improvements in the VCL with noticing are an extremely flexible TControl enumerator, Desktop Windows Manager (DWM) enhancements, and changes to Double Buffering mode.

New In Delphi RTL, Data, and Other Areas

There are many improvements in other Delphi core runtime libraries, leveraged also by C++ Builder. For our flagship database access library, FireDAC, we have added support for the classic QBE mode (Query-By-Example) which allows the development of a UI for entering simple data filtering criteria. 

In addition, FireDAC components offer some additional functionality to help developers improve their application security, by limiting the type of SQL commands for a specific query control, forbidding multiple commands, and blocking further SQL changes. These improvements offer developers the ability to improve the application security, if used alongside other industry best practices.

RAD Studio 12.0 also introduces a new JSON mapping wizard, which can generate classes matching a JSON data structure and proper reading and writing code to read the JSON in a set of objects and stream it out to a new file. 

screenshot 2023 11 06 at 10 36 07 pm

RAD Studio IDE Improvements

There are many relevant changes in the IDE. 

The first is a new UX for the feature installer, used for the initial product installation or to add features and platforms later on. This dialog box has been completely redesigned in behavior and in the UI, using modern VCL controls, which improves the first impression of the product for new users. It’s easier to use because all major installation options including extra addons are on one page, unlike the previous multi-step design. The new dialog also offers better error information, in case of installation problems.

screenshot 2023 11 06 at 10 49 13 pm

The IDE has now syntax highlighting in many secondary windows, like the call stack and structure view. There are also improvements in source code searches, in the way the navigation toolbar works, and in the use of multiple edit windows, plus many other small tweaks.

Besides the introduction of Visual Assist integration for C++Builder, we have also done further improvements in the DelphiLSP support used for Code Insight. For example, code completion now includes language keywords, and code templates are shown in contextually correct areas of code during completion, as well as having better support for generics and completing arrays or array types.

Finally, the RAD Studio further extends the new ToolsAPI for the code editor to let customers and third party vendors create more flexible plug-ins for our IDE.

RAD Server and InterBase

There are some notable improvements for RAD Server, our REST server API hosting platform. The most significant change is the ability to easily support a smart ID model, using a standard library to define better identifiers for resources exposed by the server. RAD Server also offers better performance, data paging improvements, better session authentication and overall quality.

Finally, the new version of RAD Studio includes the developer edition and the embedded versions of recently released InterBase 2020 Update 5.

Quality, Quality, Quality

In addition to the features highlighted above, the release has been focused on quality work in multiple subsystems, starting with the IDE, but including also the Delphi RTL libraries, the VCL UI library, the FireMonkey cross-platform library, FireDAC and other data access layers, HTTP client and server components and RAD Server.

In RAD Studio 12, we implemented fixes for 1,027 issues reported by customers on Quality Portal (quality.embarcadero.com), addressing 877 public bug reports and implementing 150 customer requests for new features.

Ready to Go

Product trials for RAD Studio, Delphi and C++Builder 12 are now available and the updated product builds are live in the online store. Customers on Update Subscription can download and install RAD Studio 12 today using their existing license and will receive an email announcing the new release availability. Downloads are available in the customers portal at https://my.embarcadero.com.

For more information, you can check the following links:

Kampanj

Embarcadero celebrates 29th anniversary of Delphi with a special offer

With the celebration of Delphi turning 29 we are running a campaign offering the entire product line – Delphi, C++Builder, and RAD Studio with a great discount. Keep your eyes open for upcoming campaign.

RAD Studio version 12 was recently launched with hundreds of new features including:

 • Target the latest platform versions
 • Supercharge your productivity with Visual Assist integration for C++
 • Enable amazing graphics with SKIA for FMX
 • Modernize your apps with an updated VCL
 • And so much more…

Learn more about the new features on our RAD Studio product page.
Place your order in our webshop or by contacting Alfasoft.

You can purchase your Delphi/C++Builder/RAD Studio license in our webshop. You can also send your order as an email to info@alfasoft.com.

Inkluderad

RAD STUDIO INNEHÅLLER

 • Delphi
  Det snabbaste sättet att bygga appar för Windows, Mac, iOS, Android och Linux.s
 • C++Builder
  Utveckling av C++ för flera enheter för Windows, Mac, iOS och Android.
 • InterBase Developer Edition och InterBase ToGo
  InterBase Developer Edition ger utvecklare den bästa plattformsoberoende databasen för att bygga och testa databasapplikationer för inbyggda applikationer och applikationer för små och medelstora företag.
 • IBLite
  Databas för Windows, Mac OS X, Android och iOS
 • Komponenter från 3 parter
  • FastReport VCL 4-RAD edition och FireMonkey edition
  • TeeChart Standard
  • CodeSite Express
  • AQtime Standard
  • Beyond Compare Tect Compore

Systemkrav

Systemkrav

RAD Studio 12 Alexandria

Minimikrav för maskinvara

 • 1.8 GHz eller snabbare processor
 • 3 GB RAM. 8 GB RAM rekommenderas.
 • Mellan 6 GB och 60 GB tillgängligt diskutrymme. Användning av en SSD rekommenderas starkt.
 • DirectX 11-kapabelt grafikkort som körs på 1440×900 vertikal upplösning rekommenderas.
 • Windows 10 Anniversary Edition rekommenderas och krävs för utveckling för Windows 10 Store.

Operativsystem krav

 • Windows 10

Du kan också installera RAD Studio på en virtuell maskin som kör en av de versioner av Windows som stöds i en icke-Windows-miljö (t.ex. macOS). För att utveckla FireMonkey-projekt måste din virtualiseringsprogramvara ge direkt åtkomst till host-GPU:n.

Krav för målplattformar som stöds

64-bitars Windows - Datorer och surfplattor med Intel/AMD-processorer som kör någon av följande versioner av Windows

 • Windows 7 (SP1+)
 • Windows 10
 • Windows Server 2016
 • Windows Server 2019
 • A 64-bit 32-bit PC.

OS X - En Intel-baserad Mac med mer än 2 GB RAM som kör någon av följande versioner av macOS:

 • OS X 10.15 Catalina
 • OS X 11 Big Sur

iOS - En iOS-enhet som kör någon av följande versioner av iOS:

 • iOS 14

Alla krav för stöd för macOS

 • Xcode, version 10.12 eller senare.
 • Medlemskap i Apple Developer Program.

Android - En Android-enhet som körs på Arch64-processorer eller ARMv7-processorer med NEON-stöd.

 • En 64-bitarsversion av Windows för utveckling.
 • Android-telefoner och surfplattor med någon av följande versioner av Android:
 • Oreo (8.1)
 • Pie (9)
 • Android (10)
 • Android (11)

Linux (endast Delphi) - 64-bitars Linux som kör någon av följande distributioner:

 • Ubuntu Server (Ubuntu 18.04 LTS)
 • Ubuntu Server (Ubuntu 20.04 LTS)
 • RedHat Enterprise Linux (version 8)
 • Windows 10-dator med WSL2 (Windows Subsystem for Linux)

JRE installeras automatiskt om du installerar stöd för Android-målplattformen.

För mer information om ytterligare programvara, se Tilläggsprogram från tredje part.

Du måste ha .NET Framework 4.5 eller senare installerat på din dator för att kunna installera C++Builder. Om installationsprogrammet inte kan hitta .NET Framework 4.5 eller senare installerat på din dator uppmanas du att hämta och installera det för att fortsätta med RAD Studio-installationen.

Licens

Licensalternativ

RAD Studio license options comparison matrix

Support

Support

Det är möjligt att köpa support och underhåll för alla Embarcadero-produkter. Embarcadero support och hjälp hittar du på följande länkar:

Alfsoft erbjuder teknisk firstline support till alla våra Embarcadero-kunder. Beskriv ditt problem så detaljerat som möjligt när du kontaktar vår support. Kom ihåg att alltid informera om din produktversion och ditt operativsystem (både plattform och version).